Windows.Internal.Management.dll.mui Biblioteka DLL usługi agenta zarządzania systemu Windows d093afad843c3bf85dae204319ac5aa0

File info

File name: Windows.Internal.Management.dll.mui
Size: 3584 byte
MD5: d093afad843c3bf85dae204319ac5aa0
SHA1: b90ecadbde7796748413ac8f0e97de3dadb34402
SHA256: 3446aff56aa4b1324f204708bbea1d11bd2c08628ab6555f11f4566470b835dc
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in Polish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id Polish English
100Usługa rejestracji zarządzania urządzeniami Device Management Enrollment Service
101Wykonuje operacje rejestracji urządzeń na potrzeby zarządzania urządzeniami Performs Device Enrollment Activities for Device Management
102Twoje miejsce pracy Your workplace
103Twoje konto firmowe wraz ze wszystkimi skojarzonymi z nim informacjami (które obejmują aplikacje biznesowe, wymagania dotyczące haseł i inne zasady) zostało usunięte z urządzenia przez użytkownika %s. %s has removed your workplace account and deleted all of the information associated with your workplace account (including business apps, password requirements, and other policies) from your device.

EXIF

File Name:Windows.Internal.Management.dll.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\amd64_microsoft-windows-e..ent-winrt.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_pl-pl_88ca0ae4e7930893\
File Size:3.5 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:0000:00:00 00:00:00
PE Type:PE32
Linker Version:14.10
Code Size:0
Initialized Data Size:3072
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:10.0
Image Version:10.0
Subsystem Version:6.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:10.0.15063.0
Product Version Number:10.0.15063.0
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Dynamic link library
File Subtype:0
Language Code:Polish
Character Set:Unicode
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:Biblioteka DLL usługi agenta zarządzania systemu Windows
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Internal Name:Windows.Internal.Management.dll
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Original File Name:Windows.Internal.Management.dll.MUI
Product Name:System operacyjny Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0

What is Windows.Internal.Management.dll.mui?

Windows.Internal.Management.dll.mui is Multilingual User Interface resource file that contain Polish language for file Windows.Internal.Management.dll (Biblioteka DLL usługi agenta zarządzania systemu Windows).

File version info

File Description:Biblioteka DLL usługi agenta zarządzania systemu Windows
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:Windows.Internal.Management.dll
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Original Filename:Windows.Internal.Management.dll.MUI
Product Name:System operacyjny Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0
Translation:0x415, 1200