dssec.dll.mui Címtárszolgáltatás biztonsági felhasználói felülete c7b82ddb218070891e4bba0657ed4251

File info

File name: dssec.dll.mui
Size: 10240 byte
MD5: c7b82ddb218070891e4bba0657ed4251
SHA1: ee8ee41a84f9eb6a4a6f8a48e569b5619e7bc5dc
SHA256: 227c1d8079d5c33b6d4f2298a76a61aceabb80412b46c3f6d8c8f88cbf2f75d6
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in Hungarian language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id Hungarian English
0Biztonság... Security...
1A kijelölt objektum biztonsági adatainak megtekintése vagy beállítása. View or set security information on the selected object.
2Nincs hozzáférés No access
3Csak ez az objektum This object only
4Ez az objektum és a gyermekobjektumok This object and all descendant objects
5Az összes gyermekobjektum All descendant objects
6%s gyermekobjektumok Descendant %s objects
7%s objektumok létrehozása Create %s objects
8%s objektumok törlése Delete %s objects
9Olvasás: %s Read %s
10Írás: %s Write %s
11%s olvasása/írása Read/write %s
12%s objektumok létrehozása/törlése Create/delete %s objects
14Különleges biztonság Special Security
15A Windows nem tudja '%1' engedélyeit módosítani, mivel azokat egy másik alkalmazás nem szabványos formátumban írta. A szerkesztés lehetővé tételéhez az alkalmazás használatával állítsa vissza az engedélyeket a szabványos formátumba. Windows can not edit the permissions on '%1' because they have been written in a nonstandard format by another application. To enable editing, you must use the application to restore the permissions to a standard format.
16Törlés Delete
17Engedélyek olvasása Read permissions
18Engedélyek módosítása Modify permissions
19Tulajdonos módosítása Modify owner
20Az összes gyermekobjektum létrehozása Create all child objects
21Az összes gyermekobjektum törlése Delete all child objects
22Tartalom listázása List contents
23Az összes érvényesített írás All validated writes
24Az összes tulajdonság olvasása Read all properties
25Az összes tulajdonság írása Write all properties
26Részfa törlése Delete subtree
27Objektum listázása List object
28Az összes kiterjesztett engedély All extended rights
32Olvasás Read
33Írás Write
35Teljes hozzáférés Full control
36Összes tulajdonság írása/olvasása Read/write all properties
37Összes gyermekobjektum létrehozása/törlése Create/delete all child objects
0x1Tartományfelügyelő kiszolgáló%0 Domain administer server%0
0x2Jelszó megváltoztatása%0 Change password%0
0x3Jelszó törlése%0 Reset password%0
0x4Küldés másként%0 Send as%0
0x5Fogadás másként%0 Receive as%0
0x6Küldés címzettje%0 Send to%0
0x7Tartomány jelszózárolási irányelvei%0 domain password & lockout policies%0
0x8Általános adatok%0 general information%0
0x9Fiókkorlátozások%0 account restrictions%0
0xABejelentkezési adatok%0 logon information%0
0xBCsoporttagság%0 group membership%0
0xCÖnmaga tagként való hozzáadása/eltávolítása%0 Add/remove self as member%0
0xDÉrvényesített írás a DNS-állomásnévre%0 Validated write to DNS host name%0
0xEÉrvényesített írás egyszerű szolgáltatásnévre%0 Validated write to service principal name%0
0xFNem használt%0 Unused%0
0x15Címlista megnyitása%0 Open address list%0
0x16Telefon- és levélbeállítások%0 phone and mail options%0
0x17Személyes adatok%0 personal information%0
0x18Webes információ%0 web information%0
0x19Címtárváltozások replikálása%0 Replicating Directory Changes%0
0x1AReplikáció szinkronizálása%0 Replication synchronization%0
0x1BReplikációs topológia kezelése%0 Manage replication topology%0
0x1CSéma főkiszolgálójának váltása%0 Change schema master%0
0x1DErőforrás-azonosítók főkiszolgálójának váltása%0 Change RID master%0
0x1FSzemétgyűjtés%0 Do garbage collection%0
0x20Hierarchia újraszámítása%0 Recalculate hierarchy%0
0x21Erőforrás-azonosítók kiosztása%0 Allocate RIDs%0
0x22Elsődleges tartományvezérlő váltása%0 Change PDC%0
0x23GUID hozzáadása%0 Add GUID%0
0x24Tartományi főkiszolgáló váltása%0 Change domain master%0
0x25Nyilvános adatok%0 public information%0
0x26Kézbesítetlen levél fogadása%0 Receive dead letter%0
0x27Bepillantás kézbesítetlen levélbe%0 Peek dead letter%0
0x28Számítógépnapló fogadása%0 Receive computer journal%0
0x29Bepillantás a számítógépnaplóba%0 Peek computer journal%0
0x2AÜzenet fogadása%0 Receive message%0
0x2BBepillantás az üzenetbe%0 Peek message%0
0x2CÜzenet küldése%0 Send message%0
0x2DNapló fogadása%0 Receive journal%0
0x2ECsatlakozási várólista megnyitása%0 Open connector queue%0
0x2FCsoportházirend alkalmazása%0 Apply group policy%0
0x30Távelérési adatok%0 remote access information%0
0x31Replika hozzáadása a tartományba%0 Add/remove replica in domain%0
0x32Infrastruktúra-főkiszolgáló váltása%0 Change infrastructure master%0
0x33Sémagyorsítótár frissítése%0 Update schema cache%0
0x34Biztonsági öröklés újraszámítása%0 Recalculate security inheritance%0
0x35Elhasznált fantomok ellenőrzése%0 Check stale phantoms%0
0x36Beiktatás%0 Enroll%0
0x37A házirend eredménykészlete (tervezés)%0 Generate resultant set of policy (planning)%0
0x38A csoportos gyorsítótár frissítése a bejelentkezésekhez%0 Refresh group cache for logons%0
0x39A teljes SAM-tartomány enumerálása%0 Enumerate entire SAM domain%0
0x3AAz eredő házirend létrehozása (naplózás)%0 Generate resultant set of policy (logging)%0
0x3BEgyéb tartományi paraméterek (SAM általi használatra)%0 Other domain parameters (for use by SAM)%0
0x3CDNS-állomásnév attribútumai%0 DNS host name attributes%0
0x3DBejövő erdei bizalom létrehozása%0 Create inbound forest trust%0
0x3EÖsszes címtárváltozás replikálása%0 Replicating Directory Changes All%0
0x3FBiztonsági azonosító előzményeinek áttelepítése%0 Migrate SID history%0
0x40Törlésre kijelölt elemek reanimálása%0 Reanimate tombstones%0
0x41Hitelesítésre engedélyezve%0 Allowed to authenticate%0
0x42Erdőfrissítési parancsfájl végrehajtása%0 Execute forest update script%0
0x43Active Directory replikálásának figyelése%0 Monitor active directory replication%0
0x44Jelszó nem szükséges bit frissítése%0 Update password not required bit%0
0x45Jelszóelévülés megszüntetése%0 Unexpire password%0
0x46Felhasználónként visszafordíthatóan titkosított jelszó engedélyezése%0 Enable per user reversibly encrypted password%0
0x47Saját kvóta lekérdezése%0 Query self quota%0
0x48személyes információ%0 private information%0
0x49Írásvédett replikációs titok szinkronizálása%0 Read only replication secret synchronization%0
0x4AMS-TS-GatewayAccess%0 MS-TS-GatewayAccess%0
0x4BTerminálszolgáltatások licenckiszolgálója%0 Terminal Server license server%0
0x4CSSL/TLS-tanúsítvány újratöltése%0 Reload SSL/TLS certificate%0
0x4DCímtár módosításainak replikálása a szűrt készletben%0 Replicating Directory Changes In Filtered Set%0

EXIF

File Name:dssec.dll.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\amd64_microsoft-windows-dssec.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_hu-hu_c799136138f25c6c\
File Size:10 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:0000:00:00 00:00:00
PE Type:PE32
Linker Version:14.10
Code Size:0
Initialized Data Size:9728
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:10.0
Image Version:10.0
Subsystem Version:6.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:10.0.15063.0
Product Version Number:10.0.15063.0
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Dynamic link library
File Subtype:0
Language Code:Hungarian
Character Set:Unicode
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:Címtárszolgáltatás biztonsági felhasználói felülete
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Internal Name:dssec
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
Original File Name:dssec.dll.mui
Product Name:Microsoft® Windows® operációs rendszer
Product Version:10.0.15063.0
Directory:%WINDIR%\WinSxS\x86_microsoft-windows-dssec.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_hu-hu_6b7a77dd8094eb36\

What is dssec.dll.mui?

dssec.dll.mui is Multilingual User Interface resource file that contain Hungarian language for file dssec.dll (Címtárszolgáltatás biztonsági felhasználói felülete).

File version info

File Description:Címtárszolgáltatás biztonsági felhasználói felülete
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:dssec
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
Original Filename:dssec.dll.mui
Product Name:Microsoft® Windows® operációs rendszer
Product Version:10.0.15063.0
Translation:0x40E, 1200