MsMpRes.dll.mui Модуль рэсурсаў карыстальніцкага інтэрфейсу a37be2132a051fb833655b67dcff5c9f

File info

File name: MsMpRes.dll.mui
Size: 94720 byte
MD5: a37be2132a051fb833655b67dcff5c9f
SHA1: 5a3362a995a7ef0eb2f6ca8c8241620ec3760a28
SHA256: 169cb47f65cba99405c0e692a29c3e8929e5be10aad0d852fe5e7a19df23e04f
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in Belarusian language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id Belarusian English
105Поўнае сканаванне Full scan
106Хуткае сканаванне Quick scan
107Сёння Today
109Выконваецца праверка Windows на гэтым камп'ютары... Validating Windows running on this PC...
114Недаступна Not available
119Аб'екты на &каранціне &Quarantined items
123Катэгорыя: Category:
124Дадатковыя Advanced
130У пачатак Home
133Праверце свой камп'ютар на наяўнасць шкоднасных праграм, у тым ліку вірусаў, шпіёнскага праграмнага забеспячэння і непажаданых праграм. Scan your PC for malware, including viruses, spyware, and unwanted software.
134&Выберыце дзеянне, якое трэба прымяніць: &Select an action to apply:
135Гэтая праграма абнаўляецца, і ў гэты час яе можна закрыць. This application is being updated and may close during this time.
136Імя Name
137Узровень абвестак Alert level
138Рэкамендаванае дзеянне Recommended action
144&Дзеянні над праграмамі: Actions taken on &programs:
158Адбылася наступная памылка: The following error occurred:
168Выдаліць Remove
169&Сканаванне ўсіх спамповак Scan all &downloads
171&Захаваць змены &Save changes
172&Скасаваць &Cancel
173Запланаванае сканаванне Scheduled scan
174&Выконваць запланаванае сканаванне майго камп'ютара (рэкамендавана) &Run a scheduled scan on my PC (recommended)
175&Час: &When:
176&Прыблізна: &Around:
177Штодня Daily
180Код памылкі: 0x%1!0x!. Error code 0x%1!0x!.
184&Закрыць &Close
185Сур'ёзная Severe
187Ахова ў рэальным часе Real-time protection
188&Уключыць ахову ў рэальным часе (рэкамендавана) Turn on real-time protectio&n (recommended)
190Абарона ў рэжыме рэальнага часу выключаная. Яе трэба ўключыць. Real-time protection is turned off. You should turn it on.
191Пашырэнне Extension
192Тып файла File type
201Калі вы карыстаецеся сэрвісам Microsoft для актыўнай абароны (MAPS), каб аўтаматычна адпраўляць справаздачы пра шкодныя і іншыя патэнцыйна непажаданыя праграмы ў карпарацыю Microsoft, MAPS зможа палепшыць абарону вашага камп'ютара.

Вы можаце адпраўляць асноўныя або дадатковыя звесткі пра выяўленае праграмнае забеспячэнне. Дадатковыя звесткі дапамагаюць карпарацыі Microsoft ствараць новыя вызначэнні, каб больш эфектыўна абараняць усіх карыстальнікаў яе праграм для бяспекі. Калі справаздача MAPS (асноўная або пашыраная) уключае дадзеныя пра патэнцыйна непажаданае праграмнае забеспячэнне, якое можа выдаліць гэтая праграма, MAPS спампуе для гэтага апошнюю версію сігнатуры.
If you use the Microsoft Active Protection Service (MAPS) to automatically report malware and other forms of potentially unwanted software to Microsoft, MAPS can provide better protection for your PC.

You can choose to send basic or additional information about detected software. Additional information helps Microsoft create new definitions and helps better protect everyone who uses Microsoft security programs. If a MAPS report (either Basic or Advanced) includes details about potentially unwanted software that this app may be able to remove, MAPS will download the latest signature to address it.
202Высокі ўзровень абвестак. Указвае на шырока распаўсюджаную і надзвычай небяспечную пагрозу, падобную да вірусаў або вірусаў-чарвякоў, якая можа нанесці шкоду вашай канфідэнцыйнасці і бяспецы вашага камп'ютара. Магчымае нават пашкоджанне камп'ютара.

Рэкамендаванае дзеянне:
зараз жа выдаліць.
Severe alert level: Indicates a widespread or exceptionally malicious threat, similar to viruses or worms, which can compromise your privacy and the security of your PC and could even damage your PC.

Recommended action:
Remove immediately.
209Параметры сканавання: Scan options:
220Дадатковыя звесткі пра гэту праграму ў інтэрнэце View more information about this program online
224Выключэнне пэўных файлаў і размяшчэнняў можа паскорыць праверку, але гэта зробіць камп'ютар менш абароненым.
Пры дадаванні некалькіх файлаў раздзяляйце запісы ў тэкставым полі кропкамі з коскамі.

Размяшчэнні файлаў:
Excluding certain files and locations can help speed up a scan, but may leave your computer less protected.
To add multiple files or locations, use a semicolon to separate the entries in the text box.

File locations:
225&Дадаць &Add
226&Выдаліць &Remove
228А&гляд &Browse
232Шлях да файла File path
236В&ыдаліць усё Remove &all
241Для абароны ад магчымых пагроз выкарыстоўваюцца абноўленыя версіі вызначэнняў вірусаў і праграм-шпіёнаў. The latest virus and spyware definition updates are being used against potential threats.
249%1!s! а %2!s! %1!s! at %2!s!
251&Я не хачу падлучацца да службы MAPS &I don't want to join MAPS
252&Базавы ўзровень удзелу &Basic membership
255Выкананае дзеянне Action taken
274&Выдаліць гісторыю Delete &history
275Дата Date
277&Аднавіць R&estore
281&Тып праверкі: Scan ty&pe:
282&Абмежаваць запампоўку ЦП пад час сканавання да: &Limit CPU usage during scan to:
283&Праверыць наяўнасць апошніх вызначэнняў вірусаў і праграм-шпіёнаў перад запланаваным сканаваннем Chec&k for the latest virus and spyware definitions before running a scheduled scan
284Дзеянні па змаўчанні Default actions
285Выберыце дзеянне, якое будзе паказвацца або прымяняцца па змаўчанні пры выяўленні патэнцыйных пагроз з наступнымі ўзроўнямі абвестак.
Што такое ўзроўні абвестак і што мне трэба рабіць?
Choose the action to display or apply by default when potential threats with the following alert levels are detected.
What are alert levels, and what should I do?
286&Высокі ўзровень абвестак: &High alert level:
287Выконваецца сканаванне камп'ютара Your PC is being scanned
289Вызначэнні вірусаў і праграм-шпіёнаў актуальныя. Virus and spyware definitions are up to date.
290Гэтая праграма адключаная і не вядзе назіранне за камп'ютарам. This app has been turned off and isn't monitoring your computer.
292Дадатковыя параметры даведкі Additional help options
293&Праверыць зараз &Scan now
294&Налады S&ettings
301Да&зволеныя аб'екты Allo&wed items
303&Сярэдні ўзровень абвестак: &Medium alert level:
306Абарона ў рэжыме рэальнага часу дазваляе вам атрымліваць абвесткі ў выпадках, калі шкодныя або патэнцыйна непажаданыя праграмы будуць спрабаваць усталяваць або запусціць сябе на вашым камп'ютары. Real-time protection alerts you whenever malicious or potentially unwanted software attempts to install itself or run on your PC.
309Час пачатку: Start time:
310Прайшло часу: Time elapsed:
312Калі вы хочаце выкарыстоўваць гэту праграму, націсніце тут, каб запусціць яе. If you would like to use this program, click here to turn it on.
313Сканаваць &архіўныя файлы Scan &archive files
314&Пашыраны ўзровень удзелу &Advanced membership
315Перадача ў Microsoft звестак пра выяўленыя шкодныя і патэнцыйна непажаданыя праграмы, у тым ліку дадзеныя пра іх крыніцу (напрыклад, URL-спасылкі і частковыя шляхі), дзеянні, зробленыя для ліквідацыі пагрозы, а таксама пра паспяховасць такіх дзеянняў. Send information to Microsoft about malware and potentially unwanted software that has been detected on your PC, including information about where the software came from (like URLs and partial paths), the actions taken to resolve the threat, and whether the actions were successful.
316У карпарацыю Microsoft ніякія дадзеныя перадавацца не будуць. Вы не будзеце атрымліваць абвесткі пры выяўленні некласіфікаванага праграмнага забеспячэння, якое запушчанае на вашым камп'ютары. No information will be sent to Microsoft. You won't be alerted if unclassified software is detected running on your PC.
317У дадатак да асноўных звестак у Microsoft адпраўляецца падрабязная інфармацыя пра шкодныя і патэнцыйна непажаданыя праграмы, у тым ліку поўны шлях да праграмнага забеспячэння і падрабязныя звесткі пра характар уздзеяння на камп'ютар. In addition to basic information, more detailed information is sent to Microsoft about malware and potentially unwanted software, including the full path to the software, and detailed information about how the software has impacted your PC.
319&Прыблізны час штодзённага хуткага сканавання: &Daily quick scan time around:
321Заява аб канфідэнцыйнасці. Privacy statement.
333Стварыць &пункт аднаўлення сістэмы Create a system &restore point
336Калі для адсочвання шкодных або непажаданых праграм выкарыстоўваецца іншая праграма, праверце яе стан у раздзеле «Бяспека і абслугоўванне».

If you're using another app to check for malicious or unwanted software, use Security and Maintenance to check that app's status.

339Актыўны Active
343Вызначэнні вірусаў і праграм-шпіёнаў састарэлі. Virus and spyware definitions are out of date.
354Гісторыя History
356Налады Settings
363Ачысціць Clean
367&Крытычны ўзровень абвестак: Se&vere alert level:
400Праграма паляпшэння якасці праграмнага забеспячэння Customer Experience Improvement Program
401Далучайцеся да нашай праграмы паляпшэння якасці праграмнага забеспячэння Join our Customer Experience Improvement Program
403Далучыўшыся да нашай праграмы паляпшэння якасці праграмнага забеспячэння, вы дапаможаце ўдасканаліць гэты прадукт.

Мы не збіраем ніякай інфармацыі, якая б дазволіла выявіць вашу асобу або звязацца з вамі.
By joining our Customer Experience Improvement Program, you can help make this a better product.

No information is collected to identify or contact you.
405&Я хачу далучыцца да праграмы паляпшэння якасці праграмнага забеспячэння I &want to join the Customer Experience Improvement Program
406&Я не хачу далучацца да праграмы паляпшэння якасці праграмнага забеспячэння I &don't want to join the Customer Experience Improvement Program
439Абнавіць Update
440Каб абараніць камп'ютар ад патэнцыйных пагроз, пераканайцеся, што на ім усталяваныя апошнія абнаўленні. Make sure that your PC is using the latest updates to help protect against potential threats.
451Рэкамендаванае дзеянне: Recommended action:
452Апісанне: Description:
487Версія модуля: %1!s!
Engine Version: %1!s!
488Версія кліента супраць шкодных праграм: %1!s!
Antimalware Client Version: %1!s!
489&Запускаць запланаванае сканаванне, толькі калі камп'ютар уключаны, але не выкарыстоўваецца S&tart the scheduled scan only when my PC is on but not in use
527Пры хуткім сканаванні правяраюцца вобласці найбольш верагоднага заражэння шкодным праграмным забеспячэннем, уключаючы вірусы, шпіёнскія і непажаданыя праграмы.

Пры поўным сканаванні правяраюцца ўсе файлы на вашым цвёрдым дыску і ўсе праграмы, якія ў гэты момант выконваюцца. У залежнасці ад сістэмы такое сканаванне можа заняць больш за гадзіну.

Пры выбарачным сканаванні правяраюцца толькі выбраныя вамі размяшчэнні і файлы.
Quick scan checks the areas that malicious software, including viruses, spyware, and unwanted software, are most likely to infect.

Full scan checks all the files on your hard disk and checks all running programs. Depending on your system, this scan can take more than one hour.

Custom scan checks only the locations and files that you select.
530Праверце свой камп'ютар на наяўнасць шкоднасных праграм,
у тым ліку вірусаў, шпіёнскага праграмнага забеспячэння і непажаданых праграм.
Scan your PC for malware,
including viruses, spyware, and unwanted software.
531Адкрыць налады. Open Settings.
551Функцыя абароны ў рэжыме реальнага часу вядзе пастаяннае назіранне за вашым камп'ютарам і апавяшчае вас, калі патэнцыйныя пагрозы, такія як вірусы і праграмы-шпіёны, спрабуюць усталяваць або запусціць сябе на вашым камп'ютары. Для абароны свайго камп'ютара зрабіце так, каб абарона ў рэжыме реальнага часу была заўсёды ўключаная. Real-time protection monitors your PC all of the time and alerts you when potential threats, such as viruses and spyware, try to install themselves or run on your PC. To help protect your PC, make sure real-time protection is always on.
553Выяўлены элемент Detected item
555Імя праграмы Program name
559Уключыць абарону ў рэжыме рэальнага часу і весці назіранне за маім камп'ютарам. Turn on real-time protection and monitor my PC.
564Выберыце дыскі і папкі, якія вы хочаце сканаваць: Select the drives and folders you want to scan:
566Для абароны вашага камп'ютара гэтая праграма штодня спрабуе аўтаматычна абнаўляць вызначэнні вірусаў і праграм-шпіёнаў. Аднак з-за таго, што вызначэнні апошнім часам не абнаўляліся, вам трэба абнавіць вызначэнні ўручную, адкрыўшы ўкладку «Абнаўленне». To help protect your PC, this app automatically tries to update virus and spyware definitions daily. However, because the definitions haven't been updated lately, you should update your definitions manually by clicking the Update tab.
567&Дазволіць элемент Allow &item
569Спосаб выяўлення Detection method
570Па-за сеткай Offline
571Звычайны Standard
572Хуткае сканаванне правярае месцы, якія заражаюцца шкодным праграмным забеспячэннем, у тым ліку вірусамі, праграмамі-шпіёнамі і непажаданымі праграмамі, з большай імавернасцю. Quick scan checks the areas that malicious software, including viruses, spyware, and unwanted software, are most likely to infect.
573Поўнае сканаванне правярае ўсе файлы на цвёрдым дыску і ўсе запушчаныя праграмы. Працягласць сканавання залежыць ад сістэмы і можа заняць больш за гадзіну. Full scan checks all the files on your hard disk and checks all running programs. Depending on your system, this scan can take more than one hour.
574Дапасаванае сканаванне правярае толькі выбраныя вамі месцы і файлы. Custom scan checks only the locations and files that you select.
800@(BrandName) цяпер можа лепш аналізаваць новыя пагрозы і хутчэй з імі спраўляцца — з дапамогай «Воблачнай абароны» і «Аўтаматычнай адпраўкі ўзораў». Магчыма, гэтыя параметры ўжо ўключаны, але мы гэта праверым. Націсніце «Уключыць», і мы ўключым гэтыя налады. Каб захаваць бягучыя налады, закрыйце гэты дыялог. @(BrandName) can now better analyze new threats and deal with them more quickly by using the Cloud Protection and Automatic Sample Submission options. These options may already be on, but we'll make sure. Select Turn On, and we'll turn on these settings for you, or close this dialog to keep your current settings.
801Заява аб канфідэнцыйнасці Privacy Statement
802Даведацца больш Learn more
803Што новага ў праграме @(BrandName) What's new in @(BrandName)
804Немагчыма ўключыць абнаўленні аховы. Гэтымі наладамі кіруе ваш адміністратар ІТ. Can't turn on protection updates. Your IT administrator manages these settings.
805Немагчыма ўключыць абнаўленні аховы. Толькі адміністратары могуць уключыць гэтыя абнаўленні. Can't turn on protection updates. Only administrators can turn on these updates.
850Уключыць «Воблачную абарону» і «Аўтаматычную адпраўку ўзораў», калі яны яшчэ не ўключаны. Turn on Cloud Protection and Automatic Sample Submission, if they're not already on.
1007Увага! Гэта праграма абароненая законам аб аўтарскіх правах і міжнароднымі пагадненнямі. Незаконнае капіяванне або распаўсюджванне гэтай праграмы або любой яе часткі можа прывесці да грамадзянскай і крымінальнай адказнасці і да пакарання, максімальна магчымага паводле закону. Warning: This software program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the fullest extent of the law.
1173У&ключыць гэтую праграму T&urn on this app
1174Калі пастаўлена гэтая птушка, праграма апавяшчае ўсіх карыстальнікаў пра спробы выканання або ўсталявання на гэтым камп'ютары шпіёнскага ПЗ або іншых патэнцыйна непажаданых праграм. When this check box is selected, this app will alert all users if spyware or other potentially unwanted software attempts to run or install itself on this PC.
1176Абараняе ад вірусаў, праграм-шпіёнаў і іншых патэнцыйна непажаданых праграм Helps protect against viruses, spyware, and other potentially unwanted software
1177Дазволіць усім карыстальнікам гэтага камп'ютара праглядаць усе знойдзеныя аб'екты на ўкладцы "Гісторыя". (У выніку будуць паказаныя аб'екты, якія звычайна схаваныя для абароны канфідэнцыйнасці карыстальнікаў.) Allow all users of this PC to see all detected items on the History tab. (This shows the items that are usually hidden to protect user privacy.)
1182Адміністратар Administrator
2010Папярэднія вынікі праверкі паказалі, што ў сістэме, магчыма, існуе шкоднае або патэнцыйна небяспечнае праграмнае забеспячэнне. Выяўленыя аб'екты можна прагледзець пасля заканчэння праверкі. Preliminary scan results show that malicious or potentially unwanted software might exist on your system. You can review detected items when the scan has completed.
2011Глядзець журнал WDO View WDO history
2155Каранцін Quarantine
2157Невядома Don't know
2158Дазволіць Allow
2159Няма дадзеных Unspecified
2160Дазволена Allowed
2161Адмоўлена Denied
2162Вернута Reverted
2163Перасунуты ў каранцін Quarantined
2164Выдалены Removed
2165Ачышчана Cleaned
3003&Скасаваць сканаванне &Cancel scan
3009Праграма выявіла патэнцыйную пагрозу на вашым камп'ютары. This app detected a potential threat on your PC.
3011Ваш камп'ютар пад назіраннем і абаронай. Your PC is being monitored and protected.
3012Сканаванне завершанае, прасканавана элементаў: %1!I64d!. Scan completed on %1!I64d! items.
3014Колькасць патэнцыйных пагроз, выяўленых праграмай на вашым камп'ютары: %1!d!. This app detected %1!d! potential threats on your PC.
3016У ходзе сканавання на вашым камп'ютары пагрозы не выяўленыя. No threats were detected on your PC during this scan.
3028Паказаць падрабязнасці Show details
3030Паспяхова Succeeded
3036%1!s! каля %2!s! (%3!s!) %1!s! around %2!s! (%3!s!)
3037Ахова ў рэальным часе: Real-time protection:
3038Уключаная On
3039Выключаная Off
3040Адключаная Disabled
3042Выяўленыя элементы Detected items
3043Стан Status
3051Працэнт выканання: Percent complete:
3052Прасканавана аб'ектаў: Items scanned:
3053Элемент: Item:
3060Даведка Help
3062Перайдзіце ў «Налады Абаронца Windows». Go to Settings/Windows Defender.
3063Вызначэнне стану камп'ютара, запуск праверак і шмат іншага. Check your computer's status, run a scan, and more.
3065Агульныя звесткі пра аб'екты, выяўленыя ў ходзе папярэдніх праверак, і пра дзеянні з імі. Summarized view of the items detected in previous scans and the actions that were taken.
3066Як праграма будзе выконвацца на камп'ютары. Decide how you want this app to run on your PC.
3067Атрыманне даведкі і падтрымкі па гэтай праграме. Get help and support for this app.
3076Выяўленая памылка: 0x%1!0x!. Error found: 0x%1!0x!.
3081Праграма не назірае за вашым камп'ютарам, бо яе сэрвіс спынены. Перазапусціце яго. Your PC isn't being monitored because the app's service stopped. You should restart it now.
3088Тып праверкі: Scan type:
3089Гэта можа заняць пэўны час у залежнасці ад выбранага тыпу праверкі. This might take some time, depending on the type of scan selected.
3090Гэта можа заняць пэўны час. Калі працэс завершыцца, камп'ютар перазапусціцца. This might take a while. When it’s done, your PC will restart.
3091&Прагледзець падрабязнасці &View details
3097Для выканання першага сканавання можа спатрэбіцца некалькі хвілін. Пачакайце. This first-time scan can take several minutes to complete. Please wait.
5000Версія вызначэння вірусаў: Virus definition version:
5001Версія вызначэння праграм-шпіёнаў: Spyware definition version:
5002Версія падсістэмы праверкі сеткі: %1!s!
Network Inspection System Engine Version: %1!s!
5003Антывіруснае вызначэнне: %1!s!
Antivirus definition: %1!s!
5004Вызначэнне абароны ад шпіёнскіх праграм: %1!s!
Antispyware definition: %1!s!
5005Вы можаце выключыць пэўныя тыпы файлаў з праверкі. Гэта, магчыма, паскорыць праверку, але зробіць камп'ютар менш абароненым ад найноўшых шкоднасных праграм.
Каб выключыць некалькі пашырэнняў файлаў, раздзяляйце іх кропкамі з коскамі (;).

Пашырэнні файлаў:
You can exclude specific file types from a scan. Excluding items can make scans faster, but your PC might be less protected against the latest malware.
To exclude multiple file extensions, separate the items with a semicolon (;).

File extensions:
5006Версія вызначэнняў сістэмы праверкі сеткі: %1!s!
Network Inspection System Definition Version: %1!s!
5007&Уключыць сістэму праверкі сеткі &Enable Network Inspection System
5008Весці назіранне за ўсімі файламі Monitor all files
5011&Весці назіранне за актыўнасцю праграм і файлаў на камп'ютары &Monitor file and program activity on your computer
5014Выконваюцца выбраныя вамі дзеянні...
Гэта можа заняць некалькі хвілін.
Applying your actions...
This might take a few seconds.
5015Дзеянні паспяхова прымененыя, і назіранне за камп'ютарам для выяўлення пагроз будзе працягнута. Your actions were successfully applied and your PC will continue to be monitored for threats.
5021Прыпынена Suspended
5022Калі дадаецца працэс, усе файлы, якія ён чытае або запісвае, будуць выключаныя са сканавання. Гэта можа паскорыць праверку, але зробіць камп'ютар менш абароненым ад найноўшых шкодных праграм.
Каб дадаць некалькі працэсаў, раздзяляйце пункты кропкай з коскай (;). Дадаваць трэба толькі працэсы з пашырэннямі «.exe», «.com» або «.scr».

Імёны працэсаў:
When you add a process, any file that the process reads from or writes to will be excluded from a scan. This can make a scan faster, but your PC might be less protected against the latest malware.
To add multiple processes, separate items with a semicolon (;). You should only add processes with the extension .exe, .com, or .scr.

Process names:
5025Праграма выявіла патэнцыйную пагрозу вашай канфідэнцыйнасці або камп'ютару. Ваш доступ да гэтага элемента можа быць прыпынены, пакуль вы не выканаеце якое-небудзь дзеянне.
Каб атрымаць дадатковыя звесткі, націсніце «Паказаць падрабязнасці».Што такое ўзроўні абвестак і што мне трэба рабіць?
This app detected a potential threat that might compromise your privacy or damage your PC. Your access to this item might be suspended until you take action.
Click Show details to learn more. What are alert levels, and what should I do?
5026&Прымяніць рэкамендаваныя дзеянні: абараніце камп'ютар, прымяніўшы гэтыя дзеянні пры выяўленні патэнцыйных пагроз. &Apply recommended actions: Help protect your PC by applying these actions when potential threats are detected.
5027Пашырэнне файла не можа ўтрымліваць наступныя сімвалы: \ /:"|?* A file extension cannot contain these characters: \ /:"|?*
5028Выключэнне не можа ўтрымліваць наступныя сімвалы: /"| An exclusion cannot contain these characters: /"|
5029Выключаныя файлы і размяшчэнні Excluded files and locations
5030Выключаныя тыпы файлаў Excluded file types
5031Выключаныя працэсы Excluded processes
5040&Уключыць кантроль паводзін Enable &behavior monitoring
5042Правяраць на наяўнасць пэўных шаблонаў падазроных дзеянняў. Check for certain patterns of suspicious activity.
5100Для забеспячэння канфідэнцыйнасці карыстальнікаў гэтыя аб'екты схаваныя.
Каб іх убачыць, націсніце "Прагледзець падрабязнасці".
To help protect user privacy, these items are hidden.
Click View details to see the items.
5101&Дазволіць усім карыстальнікам праглядаць вынікі ўсіх праверак Allow all users to view the full &History results
5110Рэжым «воблачнай» аховы Cloud protection
5111&Уключыць «воблачную» ахову (рэкамендавана) Turn on cloud protectio&n (recommended)
5112Каб лепей абараніць ваш ПК, мы хацелі б адправіць у Microsoft звесткі пра любыя знойдзеныя праблемы. Мы прааналізуем гэтыя звесткі ў сваім воблаку і даведаемся больш пра праблемы, якія ўплываюць на вас і іншых карыстальнікаў. Потым мы выпусцім найлепшае з магчымых выпраўленняў. To best protect your PC, we'd like to send information to Microsoft about any problems we find. We'll analyze that information in our cloud, and learn more about problems affecting you and other customers. Then we'll respond with the best possible fix.
6002Гэтай праграме патрабуецца абнаўленне вызначэнняў вірусаў і праграм-шпіёнаў. Перад сканаваннем камп'ютара ўсталюйце апошнія версіі вызначэнняў. This app requires up-to-date virus and spyware definitions. You'll need to install the latest definition updates before scanning your PC.
6003Гэтая праграма спампоўвае апошнія версіі вызначэнняў вірусаў і праграм-шпіёнаў. Перш чым сканаваць камп'ютар, трэба скончыць спампаванне.

Падчас абнаўлення можна закрыць ці згарнуць акно праграмы.
This app is downloading the latest virus and spyware definitions. You'll need to complete this download before scanning your PC.

You can close or minimize the app window during this update.
6012Выконваецца пошук... Searching...
6013Выконваецца спампаванне... Downloading...
6014Выконваецца ўсталяванне... Installing...
6032Уключаць у праверку архіўныя файлы, напрыклад, файлы .zip або .cab. Include any archive files, such as .zip or .cab files.
6035С&канаваць здымныя носьбіты Scan re&movable drives
6036Уключаць у поўную праверку здымныя носьбіты, такія як USB-дыскі флэш-памяці. Include removable drives, such as USB flash drives, when running a full scan.
6038Ствараць пункт аднаўлення сістэмы перад выдаленнем, выкананнем выяўленых аб'ектаў і перамяшчэннем іх у каранцін. Create a system restore point before removing, running, or quarantining detected items.
6039&Выдаляць файлы на каранцін праз: Remove &quarantined files after:
6040Файлы ў каранціне застануцца заблакаванымі, пакуль вы не дазволіце іх выкарыстанне або не выдаліце іх. Quarantined files remain disabled until you allow them or remove them.
60411 дзень 1 day
60422 дні 2 days
60433 дні 3 days
60444 дні 4 days
60451 тыдзень 1 week
60462 тыдні 2 weeks
60471 месяц 1 month
60483 месяцаў 3 months
6049&Аўтаматычна адпраўляць узоры файлаў, калі патрабуецца далейшы аналіз Send &file samples automatically when further analysis is required
6050Аўтаматычна адпраўляць узоры, каб дапамагчы Microsoft вызначыць, ці з'яўляюцца выяўленыя аб'екты шкоднымі.Калі файл можа змяшчаць асабістыя звесткі, у вас запытаюцца перад адпраўкай. Automatically send samples to help Microsoft determine whether certain detected items are malicious. If a file is likely to contain personal information, you will be prompted before it is sent.
6101Вызначэнні вірусаў і праграм-шпіёнаў: Virus and spyware definitions:
6102Абноўленыя Up to date
6103Састарэлыя Out of date
6104Для абароны вашага камп'ютара вызначэнні вірусаў і праграм-шпіёнаў аўтаматычна абнаўляюцца. Your virus and spyware definitions are automatically updated to help protect your PC.
6105На вашам камп'ютары не выкарыстоўваюцца апошнія абнаўленні для абароны ад патэнцыйных пагроз, і ён, магчыма, падвяргаецца рызыцы. Your PC isn't using the latest updates against potential threats and could be at risk.
6106&Абнавіць вызначэнні &Update definitions
6107&Скасаваць абнаўленне &Cancel update
6108Пошук абнаўленняў... Checking for updates...
6109Вызначэнні вірусаў, шпіёнскага ПЗ і іншых шкодных праграм — гэта файлы, якія выкарыстоўваюцца для выяўлення шкодных або патэнцыйна непажаданых праграм на вашым камп'ютары. Гэтыя вызначэнні абнаўляюцца аўтаматычна, але вы таксама можаце націснуць «Абнавіць», каб атрымаць апошнія версіі, калі захочаце. Virus, spyware, and other malware definitions are files that are used to identify malicious or potentially unwanted software on your PC. These definitions are updated automatically, but you can also click Update to get the latest versions whenever you want.
6110Усталёўваюцца апошнія вызначэнні вірусаў і праграм-шпіёнаў, атрыманыя ад Microsoft. The latest virus and spyware definitions from Microsoft are being installed.
6111Абнаўленне Updating
6116Ці вы ведалі? Did you know?
6117Створана %1!d! сут. таму Created %1!d! days ago
6118Вызначэнні вірусаў і праграм-шпіёнаў на вашым камп'ютары апошнім часам не абнаўляліся. Для абароны камп'ютара вам варта абнавіць іх зараз жа. Your virus and spyware definitions haven't been updated lately. You should update them now to help protect your PC.
6119Каб абараніць камп'ютар, мы рэгулярна абнаўляем вызначэнні вірусаў і праграм-шпіёнаў. Вы спампоўваеце праз злучэнне з тарыфікацыяй, таму можа спаганяцца дадатковая плата. We update your virus and spyware definitions regularly to help protect your PC. You’re downloading over a metered connection, and may be charged extra.
6120Вашаму камп'ютару патрэбна абнаўленне, якое абароніць яго ад патэнцыйных пагроз. Вы спампоўваеце праз злучэнне з тарыфікацыяй, таму можа спаганяцца дадатковая плата. Your PC needs an update to help it protect against potential threats. You’re downloading over a metered connection, and may be charged extra.
6121Вызначэнні вірусаў і праграм-шпіёнаў састарэлі. Каб дапамагчы абараніць камп'ютар, абнавіце іх. Вы спампоўваеце праз злучэнне з тарыфікацыяй, таму можа спаганяцца дадатковая плата. Your virus and spyware definitions are out of date. Update them now to help protect your PC. You’re downloading over a metered connection, and may be charged extra.
6201П&аказаць падрабязнасці Show &details
6352Пад час гэтага абнаўлення акно праграмы можна закрыць або згарнуць. You can close or minimize the app window during this update.
6360Падрабязныя звесткі пра патэнцыйныя пагрозы Potential threat details
6361Выбраныя вамі дзеянні былі паспяхова выкананыя. Your actions were applied successfully.
7070Стан камп'ютара: PC status:
7079&Хуткае &Quick
7080П&оўнае &Full
7090Падрабязныя звесткі пра сканаванне Scan details
7091Змяніць мой расклад сканавання Change my scan schedule
7092Запланаванае сканаванне: Scheduled scan:
7093Апошняе сканаванне: Last scan:
7094Запланаванае сканаванне не выконвалася No scheduled scan performed
7113W&DO выявіў элементы Wd&o detected items
7114Элементы, якія былі вызначаны аўтаномным Абаронцам Windows на вашым камп'ютары. Items that were detected on your PC by Windows Defender Offline.
7115Прагледзець элементы, якія былі палічаныя патэнцыйна небяспечнымі, і выкананыя вамі дзеянні ў адносінах да гэтых элементаў: View the items that were detected as potentially harmful and the actions that you took on them:
7117&Усе выяўленыя элементы All &detected items
7118Аб'екты, якія былі забароненыя для запуску, але не былі выдаленыя з камп'ютара. Items that were prevented from running but not removed from your PC.
7119Аб'екты, якія вы дазволілі запускаць на камп'ютары. Items that you've allowed to run on your PC.
7120Аб'екты, выяўленыя на камп'ютары. Items that were detected on your PC.
7145&Даведка &Help
7146Каб атрымаць дадатковыя звесткі пра гэту праблему, націсніце "Даведка". Click Help for more information about this problem.
7151Не атрымалася запусціць сэрвіс. The service couldn't be started.
7180На ПК знойдзенае шкоднае праграмнае забеспячэнне. Падрабязней можна даведацца ў Цэнтры Microsoft па ахове ад шкоднага праграмнага забеспячэння. Malware was found on your PC. You can visit the Microsoft Malware Protection Center for more information.
7181Цэнтр Microsoft па ахове ад шкоднага праграмнага забеспячэння Microsoft Malware Protection Center
7184Звесткі пра падтрымку Support information
7209Апошняе абнаўленне вызначэнняў: Definitions last updated:
7300Вызначэнні створаныя: Definitions created on:
7308Антывірусная ахова выключаная. Неабходна яе ўключыць. Antivirus protection has been turned off. You should turn it on now.
7309Абарона ад шпіёнскіх праграм выключаная. Неабходна яе ўключыць. Antispyware protection has been turned off. You should turn it on now.
7409Патрабуецца дадатковая ачыстка.
Каб завяршыць ачыстку, спампуйце Абаронцу Windows версіі Offline на камп'ютар і выканайце яго. Спампаваць і выканаць яго аўтаматычна?
Additional cleaning required.
To complete the cleaning process you need to download and run Windows Defender Offline on your PC. Would you like to download and automatically run it now?
7410Патрабуецца дадатковая ачыстка.
Каб завяршыць ачыстку, спампуйце Абаронцу Windows версіі Offline на камп'ютар і выканайце яго. Камп'ютар перазагрузіцца і аўтаматычна запусціць Абаронцу Windows версіі Offline для сканавання.
Additional cleaning required.
To complete the cleaning process you need to download and run Windows Defender Offline on your PC. Your machine will reboot and automatically run a scan from Windows Defender Offline during this process.
7411&Спампаваць і выканаць &Download and Run
7412Спампаваць і выканаць Абаронцу Windows версіі Offline Download and run Windows Defender Offline
7413Абаронца Windows версіі Offline спампоўваецца і аўтаматычна выканае сканаванне пры наступнай перазагрузцы камп'ютара. Дзеянняў не патрабуецца. Windows Defender Offline is being downloaded and will automatically run a scan on the next reboot. No action required.
7414Каб завяршыць ачыстку, неабходна перазапусціць камп'ютар.
Абаронца Windows версіі Offline аўтаматычна выканае сканаванне пры наступнай перазагрузцы.
To complete the cleanup, you'll need to restart your PC.
Windows Defender Offline will automatically run a scan after you reboot your PC.
7415Патрабуецца дадатковая ачыстка.
Выяўленыя пагрозы немагчыма ліквідаваць. Каб завяршыць ачыстку, спампуйце Абаронцу Windows версіі Offline на камп'ютар і запусціце яго. Спампаваць яго?
Additional cleaning required.
Detected threats could not be cleaned. To complete the cleaning process you need to download and run Windows Defender Offline on your PC. Would you like to download it now?
7416Патрабуецца дадатковая ачыстка.
Выяўленыя пагрозы немагчыма ліквідаваць. Каб завяршыць ачыстку, спампуйце Абаронцу Windows версіі Offline на камп'ютар і выканайце яго.
Additional cleaning required.
Detected threats could not be cleaned. To complete the cleaning process you need to download and run Windows Defender Offline on your PC.
7417&Спампаваць &Download now
7418Спампаваць Абаронцу Windows версіі Offline Download Windows Defender Offline
7419Патрабуецца дадатковая ачыстка.
Каб завяршыць ачыстку, трэба перазагрузіць ПК і запусціць для ачысткі Абаронцу Windows версіі Offline. Гэта зойме прыкладна 15 хвілін. Першы чым націснуць «Так», захавайце ўсе файлы. Спампаваць і запусціць аўтаматычна Абаронцу Windows версіі Offline?
Additional cleaning required.
To complete the cleaning process your PC needs to be rebooted and cleaned with Windows Defender Offline. This will take approximately 15 minutes. Please save all your files before clicking on Yes. Would you like to download and automatically run Windows Defender Offline now?
7420Патрабуецца дадатковая ачыстка.
Каб завяршыць ачыстку, трэба перазагрузіць ПК і запусціць для ачысткі Абаронцу Windows версіі Offline. Гэта зойме прыкладна 15 хвілін. Першы чым націснуць на кнопку, захавайце ўсе файлы.
Additional cleaning required.
To complete the cleaning process your PC needs to be rebooted and cleaned with Windows Defender Offline. This will take approximately 15 minutes. Please save all your files before clicking on the button.
7423Абаронца Windows версіі Offline зараз спампоўваецца, а потым аўтаматычна выканае сканаванне пры наступнай перазагрузцы камп'ютара. Дзеянняў не патрабуецца. Windows Defender Offline is being downloaded and will automatically run a scan on the next reboot. No action required.
7509Ваш сістэмны адміністратар абмежаваў доступ да гэтай праграмы. Your system administrator has restricted access to this app.
7600Падтрымка гэтай аперацыйнай сістэмы заканчваецца. Калі яна скончыцца, @(BrandName) болей не будзе падтрымлівацца, і ПК можа застацца без аховы. Каб ПК заставаўся абароненым, націсніце на спасылку ніжэй і прачытайце рэкамендацыі для аперацыйных сістэм, тэрмін падтрымкі якіх заканчваецца. Support for this operating system is ending. When this occurs @(BrandName) will no longer be supported and your PC might be unprotected. To make sure your PC stays protected, click the link below to see our end-of-support guidance for operating systems.
7601Рэкамендацыі для аперацыйных сістэм, тэрмін падтрымкі якіх заканчваецца End-of-support guidance for operating systems
7602Падтрымка гэтай аперацыйнай сістэмы скончылася, а гэта значыць, што @(BrandName) болей не падтрымліваецца, і бяспека ПК пад пагрозай. Каб ПК заставаўся абароненым, націсніце на спасылку ніжэй і прачытайце рэкамендацыі для аперацыйных сістэм, тэрмін падтрымкі якіх заканчваецца. Support for this operating system has ended, which means @(BrandName) is no longer supported and your PC is at risk. To make sure your PC stays protected, click the link below to see our end-of-support guidance for operating systems.
7604Падтрымка гэтай аперацыйнай сістэмы скончылася, і @(BrandName) болей не абараняе ваш ПК. Каб ПК заставаўся абароненым, націсніце на спасылку ніжэй і прачытайце рэкамендацыі для аперацыйных сістэм, тэрмін падтрымкі якіх заканчваецца. Support for this operating system has ended and @(BrandName) is no longer protecting your PC. To make sure your PC is protected, click the link below to see our end-of-support guidance for operating systems.
7606Уключана; падтрымка аперацыйнай сістэмы скончылася On, operating system support has ended
7607Стан актуальны; падтрымка аперацыйнай сістэмы скончылася Up to date, operating system support has ended
7608Патрабуе ўвагі Requires your attention
7631Праграмы @(BrandName) выключана, бо ў вас ужо ёсць антывірусная праграма. Каб уключыць @(BrandName), выдаліце існуючую антывірусную праграму. @(BrandName) is off because you have an existing AV program. Uninstall your existing AV program to turn on @(BrandName).
7632Апрацоўваецца іншай антывіруснай праграмай Handled by another AV program
7633Уключыце, каб спампаваць Turn on to download
7634&Уключыць &Turn On
7635Каб знайсці і выдаліць існуючую антывірусную праграму, націсніце «Уключыць». Калі выдаліць існуючую антывірусную праграму, уключыцца @(BrandName). Select Turn On to find and uninstall your existing AV program. Uninstalling your existing AV program will turn on @(BrandName).
7641@(BrandName) перыядычна скануе ПК на наяўнасць пагроз.

«Ахова ў рэальным часе» праграмы @(BrandName) выключана, бо вы карыстаецеся іншай антывіруснай праграмай. Каб уключыць @(BrandName), выдаліце існуючую антывірусную праграму.
@(BrandName) is periodically scanning your PC for threats.

@(BrandName) Real-time protection is off because you are using another AV program. Uninstall your existing AV program to turn on @(BrandName).
8000Пад аховай Protected
8001Пад пагрозай At risk
8002Магчыма, без аховы Potentially unprotected
8003Праграма @(BrandName) ВЫКЛЮЧАНА @(BrandName) is OFF
8004Перыядычнае сканаванне @(BrandName) УКЛЮЧАНА @(BrandName) Periodic Scanning is ON

EXIF

File Name:MsMpRes.dll.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\amd64_windows-defender-ui.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_be-by_b24ba6030c5c3c25\
File Size:92 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:0000:00:00 00:00:00
PE Type:PE32
Linker Version:14.10
Code Size:0
Initialized Data Size:94208
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:10.0
Image Version:10.0
Subsystem Version:6.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:4.11.15063.0
Product Version Number:4.11.15063.0
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Dynamic link library
File Subtype:0
Language Code:Belarusian
Character Set:Unicode
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:Модуль рэсурсаў карыстальніцкага інтэрфейсу
File Version:4.11.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Internal Name:MsMpRes
Legal Copyright:© Карпарацыя Microsoft. Усе правы абароненыя.
Original File Name:MsMpRes.dll.mui
Product Name:Microsoft® Windows® Operating System
Product Version:4.11.15063.0

What is MsMpRes.dll.mui?

MsMpRes.dll.mui is Multilingual User Interface resource file that contain Belarusian language for file MsMpRes.dll (Модуль рэсурсаў карыстальніцкага інтэрфейсу).

File version info

File Description:Модуль рэсурсаў карыстальніцкага інтэрфейсу
File Version:4.11.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:MsMpRes
Legal Copyright:© Карпарацыя Microsoft. Усе правы абароненыя.
Original Filename:MsMpRes.dll.mui
Product Name:Microsoft® Windows® Operating System
Product Version:4.11.15063.0
Translation:0x423, 1200