audiodev.dll.mui Розширення оболонки для портативних носіїв 8df58c32cbe25faf16613017748efd0d

File info

File name: audiodev.dll.mui
Size: 14848 byte
MD5: 8df58c32cbe25faf16613017748efd0d
SHA1: 2a93b44b19ff1dd2457087c1468323edb1872f34
SHA256: c9c10685ada699286cfdf1d435150f7ccf943f0e4d51cb4fd7042ea6c7894b6e
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in Ukrainian language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id Ukrainian English
110Копіювання... Copying...
111Видалення... Deleting...
112Переміщення... Moving...
123Стискання файлу: Compressing File:
124Очікування: %s зайнято. Waiting: %s is busy.
125Очікування: Пристрій зайнятий. Waiting: The device is busy.
250Помилка копіювання файлу Error Copying File
251Не вдалося скопіювати файл %1, оскільки його захищено за допомогою цифрової ліцензії. Ця ліцензія не надає вам дозволу на копіювання файлу. The file %1 could not be copied because it is protected with a digital license. This license does not grant you rights to copy the file.
252Не вдалося повторно стиснути файл %1, оскільки його захищено цифровою ліцензією. The file %1 could not be recompressed because it is protected with a digital license.
253Помилка стискання файлу Error Compressing File
254Не вдалося скопіювати файл %1. Можливо, він не існує або використовується іншою програмою. The file %1 could not be copied. It may not exist or is being used by another program.
255Не вдалося скопіювати файл %1. Пристрій відсутній або використовується. The file %1 could not be copied. The device is either missing or in use.
256Форматування вибраного пристрою. Format the selected device.
257ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час форматування ВСІ дані на пристрої буде знищено. Це також стосується будь-яких настройок, збережених на пристрої.
Щоб розпочати форматування, натисніть кнопку "ОК". Щоб припинити операцію, натисніть кнопку "Скасувати".
WARNING: Formatting will erase ALL data on this device. This may include any settings stored on the device.
To format the device, click OK. To quit, click Cancel.
259Форматування завершено. Format Complete.
260Не вдалося завершити форматування пристрою. The device was unable to complete the format.
261Не вдалося скопіювати файл %1. Бракує вільного місця на аудіопристрої. The file %1 could not be copied. There is not enough free space on the audio device.
262Не вдалося скопіювати файл %1, оскільки його захищено цифровою ліцензією. Ключ для відкриття ліцензії розміщено на іншому комп’ютері або пошкоджено. Можна отримати ліцензію, відтворивши файл за допомогою застосунку, який підтримує керування цифровими правами Windows Media. The file %1 could not be copied because it is protected with a digital license. The key to open this license does not reside on this computer or is corrupt. A license may be obtained by playing the file in an application that supports Windows Media Digital Rights Management.
322%1!ls! (%2!ls! байтів) %1!ls! (%2!ls! bytes)
323%1!ls! %1!ls!
324%s – властивості %s Properties
325Кілька типів Multiple Types
326Усе в папці All in
327Усе типу All of type
328Різні папки Various Folders
329Файлів: %1!ls!; папок: %2!ls! %1!ls! Files, %2!ls! Folders
330%s %s
331%s, ... %s, ...
340Портативний носій Portable Media Device
341Відкрити як портативний носій... Open as Portable Media Device...
342Відкриття пристрою як портативного носія Opens the drive as a portable media device
343Не вдалося скопіювати %1: Цільова папка є вкладеною вихідної папки. Cannot copy %1: The destination folder is a subfolder of the source folder.
344Не вдалося скопіювати %1: Цільова папка збігається з вихідною папкою. Cannot copy %1: The destination folder is the same as the source folder.
363Тип файлу %1 не підтримується цим пристроєм. Якщо це медіафайл, перед копіюванням ви можете скористатися мультимедійною програмою для перетворення файлу. Пропустити файл? The %1 file type is not supported on this device. If it is a media file, you may want to use a media program that can convert the file before copying it. Do you wish to skip this file now?
364Підтвердження видалення файлу Confirm File Delete
365Підтвердження видалення папки Confirm Folder Delete
366Підтвердження видалення групи файлів Confirm Multiple File Delete
367Дійсно остаточно видалити "%1"? Are you sure you want to permanently delete '%1'?
368Дійсно остаточно видалити папку "%1" і весь її вміст? Are you sure you want to permanently remove the folder '%1' and all of its contents?
369Дійсно остаточно видалити ці %1!d! елементів? Are you sure you want to permanently delete these %1!d! items?
388Для передавання до портативних пристроїв файл %1 потребує спеціальної підтримки захисту вмісту. Можна спробувати передати файл за допомогою застосунку, що підтримує керування цифровими правами Windows Media. The file %1 requires special content protection support to be transferred to portable devices. You may attempt transfer with an application that supports Windows Media Digital Rights Management.
440Це місце призначення вже містить файл з ім’ям '%1'. This destination already contains a file named '%1'.
441Замінити наявний файл Would you like to replace the existing file
442цим файлом? with this one?
443Ця папка вже містить вкладену папку "%1".

Якщо файли в наявній папці мають такі ж імена, що й файли в переміщуваній або копійованій папці, їх буде замінено. Все одно перемістити або копіювати папку?
This folder already contains a folder named '%1'.

If the files in the existing folder have the same name as files in the folder you are moving or copying, they will be replaced. Do you still want to move or copy the folder?
444змінено: %1 modified: %1
500Перегляд музичних файлів View Music Files
501Файловий провідник File Explorer
510Портативні носії Portable Media Devices
511Меню портативних носіїв Portable Media Devices Menu
512Переглянути вміст портативних носіїв, підключених до комп’ютера. View the content on portable media devices connected to your computer.
600Дані Data
601Носій Media
605Ця папка підтримує передавання будь-яких файлів даних у цей пристрій. Скопійовані у цю папку файли можуть бути непридатними для використання у цьому пристрої в разі його відключення від будь-якого ПК. This folder supports transfer of any data file to this device. Files copied to this folder may not be usable on this device when it is disconnected from any PC.
606Ця папка підтримує передавання типів файлів, які є придатними для використання у цьому пристрої в разі його відключення від будь-якого ПК. This folder supports transfer of file types that can be used on this device when it is not connected to a PC.
607Не вдалося відкрити файли безпосередньо з пристрою. Скопіюйте файл до локальної папки та відкрийте копію. Files cannot be opened directly from this device. Please copy the file to a local folder and open the copy.
8976Ім’я Name
8978Розмір Size
8979Тип Type
8980Змінено Modified
8981Стан Status
8982Загальний обсяг Total Size
8983Доступно Free Space
9050Номер запису Track Number
9218Немає даних Unknown
12288Назва Title
12289Виконавець Artist
12290Альбом Album
12291Рік Year
12292Жанр Genre
12293Вірші Lyrics
12544Тривалість Duration
12545Швидкість потоку Bitrate
12546Розмір семпла Sample Size
12547Частота дискретизації Sample Rate
12548Кількість каналів Channel Count
12549Форматування Format
12800Захист Protected
12801Опис Description
12802Лічильник відтворення Play Count
12803Відтворення починається Play Starts
12804Відтворення завершується Play Expires

EXIF

File Name:audiodev.dll.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\x86_microsoft-windows-w..extension.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_uk-ua_4c299b937961d613\
File Size:14 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:0000:00:00 00:00:00
PE Type:PE32
Linker Version:14.10
Code Size:0
Initialized Data Size:14336
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:10.0
Image Version:10.0
Subsystem Version:6.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:10.0.15063.0
Product Version Number:10.0.15063.0
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Dynamic link library
File Subtype:0
Language Code:Ukrainian
Character Set:Unicode
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:Розширення оболонки для портативних носіїв
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Internal Name:audiodevices
Legal Copyright:© Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.
Original File Name:audiodev.dll.mui
Product Name:Операційна система Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0

What is audiodev.dll.mui?

audiodev.dll.mui is Multilingual User Interface resource file that contain Ukrainian language for file audiodev.dll (Розширення оболонки для портативних носіїв).

File version info

File Description:Розширення оболонки для портативних носіїв
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:audiodevices
Legal Copyright:© Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.
Original Filename:audiodev.dll.mui
Product Name:Операційна система Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0
Translation:0x422, 1200