ShapeCollector.exe Rokraksta pazīšanas personalizācijas lietotāja interfeiss 6c8ad36b445b8f1ac8cb6f146e4815fd

File info

File name: ShapeCollector.exe.mui
Size: 49152 byte
MD5: 6c8ad36b445b8f1ac8cb6f146e4815fd
SHA1: 5314ef77a95387f2d22d7cf6ab1c3176697f83e0
SHA256: ac97760ed3513fa225ee9879fe6337dbce9efedca961f464b220b120cb244f9a
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI
In x64: ShapeCollector.exe Rokraksta pazīšanas personalizācijas lietotāja interfeiss (32 bitu)

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in Latvian language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id Latvian English
81Radās kļūda, mēģinot saglabāt rokraksta paraugus vai atjaunināt atpazinēju. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz. Ja problēma joprojām pastāv, mēģiniet restartēt datoru. An error occurred while trying to save your writing samples or update the recognizer. Please try again later. If the problem continues, try restarting your computer.
84Rokrakstu personalizācija Handwriting Personalization
85Sistēmas administrators izslēdza personalizēto atpazinēju. The personalized recognizer has been turned off by your system administrator
88Šai ievades valodai rokrakstu personalizācija nav pieejama. Handwriting personalization not available for this input language
89Noklusējuma ievades valodai rokrakstu personalizēšana nav pieejama. Handwriting personalization is not available for the default input language.
90Restartējiet datoru un pēc tam mēģiniet vēlreiz. Ja šī problēma joprojām atkārtojas, sazinieties ar sistēmas administratoru. Restart your computer, and then try again. If you still encounter this problem, contact your system administrator.
91Rokrakstu atpazīšanas personalizācijas rīks nav pieejams. The Handwriting recognition personalization tool is not available
92Tinte nav pieejama. Ink not available
93Šobrīd datora tintes režīms nedarbojas. Restartējiet datoru un vēlāk mēģiniet vēlreiz. Ja problēma vēl joprojām pastāv, sazinieties ar sistēmas administratoru. Ink is not working on your computer right now. Restart your computer, and then try again. If you still have this problem, contact your system administrator.
95Rokraksta atpazīšanas personalizācijas rīkam radās kļūda. An error occurred in the Handwriting recognition personalization tool
96Rokrakstu atpazīšanas personalizācijas rīks nav pieejams, izmantojot savienojumu ar attālo darbvirsmu. The Handwriting recognition personalization tool is not available over a Remote Desktop connection.
97&Saglabāt vēlākam laikam &Save for later
98&Atjaunināt un iziet &Update and exit
99Windows nevar startēt rokrakstu atpazīšanas personalizācijas rīku. Windows, iespējams, darbojas drošajā režīmā, nevar atrast derīgu licenci vai nevar atvērt rīku cita iemesla dēļ. Windows cannot start the Handwriting recognition personalization tool. Windows might be running in safe mode, unable to find a valid license, or unable to open the tool for some other reason.
105Rokraksta personalizācija - %s Handwriting Personalization - %s
106Startē Rokrakstu atpazīšanas personalizācijas rīku... Starting the Handwriting recognition personalization tool...
107&Saglabāt &Save
109Atpazinējs ir atjaunināts Recognizer updated
110Atpazinējs nav atjaunināts Recognizer not updated
111Rokrakstu atpazinējs ir atjaunināts %s. The handwriting recognizer has been updated for %s.
112Rokrakstu atpazinējs nav atjaunināts %s. The handwriting recognizer has not been updated for %s.
114Norādiet rokraksta paraugu rakstzīmei vai vārdam, kuru nepareizi atpazīst. Provide handwriting samples for a character or word that is being recognized incorrectly.
115Rakstzīmju kopu sarakstā izvēlieties zīmes, kuras dažreiz nepareizi atpazīst, piemēram burtu I un ciparu 1. Choose from a list of character sets that sometimes result in recognition errors, such as the letter I and the number 1.
116Vai atjaunināt atpazinēju tagad? Update the recognizer now?
117Lai atpazinējs personalizētu iesniegtos rokrakstu paraugus, pirms aizverat Rokrakstu atpazīšanas personalizācijas rīku, atjauniniet atpazinēju. To personalize the recognizer with your handwriting samples, update the recognizer before you close the Handwriting recognition personalization tool.
118&Jā &Yes
119&Nē, un atmest nesaglabātos rokraksta paraugus &No, and discard unsaved handwriting samples
122Atiestatīt rokraksta atpazinēju - %s Reset Handwriting Recognizer - %s
123Vai vēlaties atiestatīt rokrakstu atpazinēju? Do you want to reset the handwriting recognizer?
124Šī darbība izdzēsīs visus ievadītos rokraksta paraugus. This will delete all handwriting samples that you have provided.
125&Jā, dzēst manus rokraksta paraugus un atiestatīt rokrakstu atpazinēju &Yes, delete my handwriting samples and reset the handwriting recognizer
140Neatbalstīta rakstzīme Unsupported character
141Jūs ievadījāt rakstzīmi, ko šī ievades valoda neatbalsta. You entered a character that is not supported for this input language.
142Rokraksta atpazīšanas personalizācija Handwriting Recognition Personalization
143Lai personalizētu atpazinēju ar rokraksta paraugiem, atjauniniet atpazinēju pirms valodu pārslēgšanas. To personalize the recognizer with your handwriting samples, update the recognizer before switching languages.
206SimSun SimSun
207PMingLiU PMingLiU
208MS Mincho MS Mincho
209MS Gothic MS Gothic
210Batang Batang
211Segoe Script Segoe Script
298Personalizēt rokraksta atpazīšanu Personalize Handwriting Recognition
299Nodrošiniet rokraksta paraugus, lai palīdzētu uzlabot jūsu rokraksta pazīšanu. Provide writing samples to help improve the recognition of your handwriting.
301Latīņu alfabēta mazais burts a Latin Small Letter a
302Latīņu alfabēta mazais burts b Latin Small Letter b
303Latīņu alfabēta mazais burts c Latin Small Letter c
304Latīņu alfabēta mazais burts d Latin Small Letter d
305Latīņu alfabēta mazais burts e Latin Small Letter e
306Latīņu alfabēta mazais burts f Latin Small Letter f
307Latīņu alfabēta mazais burts g Latin Small Letter g
308Latīņu alfabēta mazais burts h Latin Small Letter h
310Latīņu alfabēta mazais burts j Latin Small Letter j
311Latīņu alfabēta mazais burts k Latin Small Letter k
313Latīņu alfabēta mazais burts m Latin Small Letter m
314Latīņu alfabēta mazais burts n Latin Small Letter n
316Latīņu alfabēta mazais burts p Latin Small Letter p
317Latīņu alfabēta mazais burts q Latin Small Letter q
318Latīņu alfabēta mazais burts r Latin Small Letter r
319Latīņu alfabēta mazais burts s Latin Small Letter s
320Latīņu alfabēta mazais burts t Latin Small Letter t
321Latīņu alfabēta mazais burts u Latin Small Letter u
322Latīņu alfabēta mazais burts v Latin Small Letter v
323Latīņu alfabēta mazais burts w Latin Small Letter w
325Latīņu alfabēta mazais burts y Latin Small Letter y
326Latīņu alfabēta lielais sākuma burts A Latin Capital Letter A
327Latīņu alfabēta lielais sākuma burts B Latin Capital Letter B
328Latīņu alfabēta lielais sākuma burts C Latin Capital Letter C
329Latīņu alfabēta lielais sākuma burts D Latin Capital Letter D
330Latīņu alfabēta lielais sākuma burts E Latin Capital Letter E
331Latīņu alfabēta lielais sākuma burts F Latin Capital Letter F
332Latīņu alfabēta lielais sākuma burts G Latin Capital Letter G
333Latīņu alfabēta lielais sākuma burts H Latin Capital Letter H
334Latīņu alfabēta lielais sākuma burts I Latin Capital Letter I
335Latīņu alfabēta lielais sākuma burts J Latin Capital Letter J
336Latīņu alfabēta lielais sākuma burts K Latin Capital Letter K
337Latīņu alfabēta lielais sākuma burts L Latin Capital Letter L
338Latīņu alfabēta lielais sākuma burts M Latin Capital Letter M
339Latīņu alfabēta lielais sākuma burts N Latin Capital Letter N
340Latīņu alfabēta lielais sākuma burts P Latin Capital Letter P
341Latīņu alfabēta lielais sākuma burts Q Latin Capital Letter Q
342Latīņu alfabēta lielais sākuma burts R Latin Capital Letter R
343Latīņu alfabēta lielais sākuma burts S Latin Capital Letter S
344Latīņu alfabēta lielais sākuma burts T Latin Capital Letter T
345Latīņu alfabēta lielais sākuma burts U Latin Capital Letter U
346Latīņu alfabēta lielais sākuma burts V Latin Capital Letter V
347Latīņu alfabēta lielais sākuma burts W Latin Capital Letter W
348Latīņu alfabēta lielais sākuma burts Y Latin Capital Letter Y
349Cipars Trīs Number Three
350Cipars Četri Number Four
351Cipars Pieci Number Five
352Cipars Seši Number Six
353Cipars Astoņi Number Eight
354Cipars Deviņi Number Nine
355Izsaukuma zīme Exclamation Mark
356Jautājuma zīme Question Mark
357Komerciālais a Commercial At
358Dolāra zīme Dollar Sign
359& zīme Ampersand
360Kols Colon
361Kreisā kvadrātiekava Left Square Bracket
362Labā kvadrātiekava Right Square Bracket
363Procentu zīme Percent Sign
364Kreisā figūriekava Left Curly Brace
365Labā figūriekava Right Curly Brace
366Zvaigznīte Asterisk
367Aizzīme Bullet
368Drūma sejiņa Frowning Face
369Smaidoša sejiņa Smiling Face
370Dalīšanas zīme Division Sign
371Augšraksts divi Superscript Two
372Augšraksts trīs Superscript Three
400CJK vienotā ideogrāfija - cipars Viens CJK Unified Ideograph - Number One
401Cipars Nulle Number Zero
402Latīņu alfabēta lielais sākuma burts O Latin Capital Letter O
403Latīņu alfabēta mazais burts o Latin Small Letter o
404Horizontāla svītriņa Horizontal Bar
405Defise - mīnus Hyphen-Minus
406Defise Hyphen
407Zemsvītra Low Line
408Viļņota atdalāmā zīme Wave Dash
409Cipars Viens Number One
410Latīņu alfabēta mazais burts l Latin Small Letter l
412Vertikāla teksta rinda Vertical Line
413Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Vertical CJK Unified Ideograph - Radical Vertical
414Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Hook CJK Unified Ideograph - Radical Hook
415Ideogrāfisks komats Ideographic Comma
416Alfabēta Katakana viduspunkts Katakana Middle Dot
417Punkts Period
418Komats Comma
419Viena kreisās puses pēdiņa Left Single Quotation Mark
420Viena labās puses pēdiņa Right Single Quotation Mark
421Prim Prime
422Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Dot CJK Unified Ideograph - Radical Dot
423Gravis akcents Grave Accent
424Alfabēta Katakana atkārtošanas zīme Katakana Iteration Mark
425Labās puses apaļā iekava Right Parenthesis
426Alfabēta Katakana burts Nr. Katakana Letter No
427Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Slash CJK Unified Ideograph - Radical Slash
428Slīpsvītra Slash Mark
429Zīme Lielāks nekā Greater Than Sign
430Labās puses leņķiekava Right Angle Bracket
431Alfabēta Hiragana atkārtošanas zīme Hiragana Iteration Mark
432Kreisās puses pēdiņa Left Parenthesis
433Kreisās puses leņķiekava Left Angle Bracket
434Zīme Mazāks nekā Less Than Sign
435Alfabēta Hiragana burts Ku Hiragana Letter Ku
436Divas kreisās puses pēdiņas Left Double Quotation Mark
437Divas labās puses pēdiņas Right Double Quotation Mark
438Divi prim Double Prime
439Alfabētu Katakana-Hiragana balsīgas skaņas zīme Katakana-Hiragana Voiced Sound Mark
440Zīme Tāds pats Ditto Mark
441Umlauts Dieresis
442Ideogrāfisks cipars Nulle Ideographic Number Zero
443Ideogrāfisks punkts Ideographic Period
444Grādu zīme Degree Sign
445Katakana-Hiragana daļēji balsīgas skaņas zīme Katakana-Hiragana Semi-Voiced Sound Mark
446Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Work CJK Unified Ideograph - Work
447Alfabēta Katakana burts E Katakana Letter E
448Alfabēta Katakana mazais burts e Katakana Letter Small E
449Alfabēta Katakana burts Ri Katakana Letter Ri
450Alfabēta Hiragana burts Ri Hiragana Letter Ri
451Alfabēta Katakana burts So Katakana Letter So
452Alfabēta Hiragana mazais burts i Hiragana Letter Small I
453Alfabēta Hiragana burts I Hiragana Letter I
454Alfabēta Katakana burts Ku Katakana Letter Ku
455Cipars Septiņi Number Seven
456Alfabēta Katakana burts Wa Katakana Letter Wa
457Alfabēta Katakana mazais burts Wa Katakana Letter Small Wa
458Alfabēta Katakana burts Ta Katakana Letter Ta
459Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Sunset CJK Unified Ideograph - Radical Sunset
460Ideogrāfiska atkārtošanas zīme Ideographic Iteration Mark
461CJK vienotā ideogrāfija - cipars Divi CJK Unified Ideograph - Number Two
462Alfabēta Katakana burts Ni Katakana Letter Ni
463Vienādības zīme Equals Sign
464CJK vienotā ideogrāfija - cipars Trīs CJK Unified Ideograph - Number Three
465Identisks ar Identical To
466Alfabēta Katakana burts Mi Katakana Letter Mi
467Alfabēta Katakana burts Yo Katakana Letter Yo
468Alfabēta Katakana mazais burts Yo Katakana Letter Small Yo
469Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Snout CJK Unified Ideograph - Radical Snout
470Šeit ir There Exists
471Balts kvadrāts White Square
472Alfabēta Katakana burts Ro Katakana Letter Ro
473CJK vienotā ideogrāfija - mute CJK Unified Ideograph - Mouth
474CJK vienotā ideogrāfija - radikāla valsts/reģions CJK Unified Ideograph - Radical Country/Region
475Latīņu alfabēta mazais burts z Latin Small Letter z
476Latīņu alfabēta lielais sākuma burts Z Latin Capital Letter Z
477Cipars Divi Number Two
478Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Second In Order CJK Unified Ideograph - Radical Second In Order
479CJK vienotā ideogrāfija - cipars Desmit CJK Unified Ideograph - Number Ten
480Pluszīme Plus Sign
481Latīņu alfabēta lielais sākuma burts X Latin Capital Letter X
482Latīņu alfabēta mazais burts x Latin Small Letter x
483Reizināšanas zīme Multiplication Sign
484Alfabēta Katakana burts Me Katakana Letter Me
485Ideogrāfiska beigu pieturzīme Ideographic Closing Mark
486Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Close CJK Unified Ideograph - Close
487Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Bring Under Control CJK Unified Ideograph - Bring Under Control
488Alfabēta Katakana burts Ka Katakana Letter Ka
489CJK vienotā ideogrāfija - enerģija CJK Unified Ideograph - Power
490Alfabēta Katakana mazais burts Ka Katakana Letter Small Ka
491CJK vienotā ideogrāfija - zobens CJK Unified Ideograph - Sword
492Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Tricky CJK Unified Ideograph - Tricky
493Alfabēta Katakana burts Ke Katakana Letter Ke
494Alfabēta Katakana mazais burts Ke Katakana Letter Small Ke
495Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Long CJK Unified Ideograph - Long
496Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Come After CJK Unified Ideograph - Radical Come After
497Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Go Slowly CJK Unified Ideograph - Radical Go Slowly
498CJK vienotā ideogrāfija - bērns CJK Unified Ideograph - Child
499Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Alone CJK Unified Ideograph - Alone
500Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Spoon CJK Unified Ideograph - Radical Spoon
501CJK vienotā ideogrāfija - cipars Septiņi CJK Unified Ideograph - Number Seven
502Alfabēta Katakana burts Hi Katakana Letter Hi
503Alfabēta Katakana burts Te Katakana Letter Te
504CJK vienotā ideogrāfija - 4E8D CJK Unified Ideograph - 4E8D
505Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Dry CJK Unified Ideograph - Radical Dry
506Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - In, At CJK Unified Ideograph - In, At
507CJK vienotā ideogrāfija - tūkstotis CJK Unified Ideograph - Thousand
508Alfabēta Katakana burts Chi Katakana Letter Chi
509Alfabēta Hiragana burts He Hiragana Letter He
510Alfabēta Katakana burts He Katakana Letter He
511Alfabēta Hiragana burts Be Hiragana Letter Be
512Alfabēta Katakana burts Be Katakana Letter Be
513Alfabēta Katakana burts Pe Katakana Letter Pe
514Alfabēta Hiragana burts Pe Hiragana Letter Pe
515CJK vienotā ideogrāfija - diena CJK Unified Ideograph - Day
516CJK vienotā ideogrāfija - remarka CJK Unified Ideograph - Remark
517Garais patskanis Long Vowel
518Slīpsvītra uz kreiso pusi Backslash
519Latīņu alfabēta mazais burts i Latin Small Letter i
520Hangul choseong ieung Hangul choseong ieung
521Hangul choseong yesieung Hangul choseong yesieung
522Hangul jungseong i Hangul jungseong i
523Hangul choseong ieung (pusplatums) Hangul choseong ieung (half-width)
524Hangul jungseong i (pusplatums) Hangul jungseong i (half-width)
525Romiešu cipars Viens Roman Numeral One
526Romiešu cipars Pieci Roman Numeral Five
527Romiešu skaitlis Desmit Roman Numeral Ten
528Romiešu skaitlis Piecdesmit Roman Numeral Fifty
529Romiešu skaitlis Simts Roman Numeral One Hundred
530Romiešu skaitlis Pieci simti Roman Numeral Five Hundred
531Romiešu skaitlis Tūkstotis Roman Numeral One Thousand
532Mazais romiešu cipars Viens Small Roman Numeral One
533Mazais romiešu cipars Pieci Small Roman Numeral Five
534Mazais romiešu skaitlis Desmit Small Roman Numeral Ten
535Mazais romiešu skaitlis Piecdesmit Small Roman Numeral Fifty
536Mazais romiešu skaitlis Simts Small Roman Numeral One Hundred
537Mazais romiešu skaitlis Pieci simti Small Roman Numeral Five Hundred
538Mazais romiešu skaitlis Tūkstotis Small Roman Numeral One Thousand
539Atdalītājslīpsvītra Division Slash
540CJK vienotā ideogrāfija - es CJK Unified Ideograph - Myself
541CJK vienotā ideogrāfija - jau CJK Unified Ideograph - Already
542CJK vienotā ideogrāfija - sestais zemes zars CJK Unified Ideograph - Sixth Terrestrial Branch
543CJK vienotā ideogrāfija - labi CJK Unified Ideograph - Well
544Numura zīme Number Sign
545CJK vienotā ideogrāfija - sarkans CJK Unified Ideograph - Red
546CJK vienotā ideogrāfija - jena CJK Unified Ideograph - Yen
547Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Ten Feet In Chinese Metric System CJK Unified Ideograph - Ten Feet In Chinese Metric System
548CJK vienotā ideogrāfija - liels CJK Unified Ideograph - Big
549Ķīniešu, japāņu, korejiešu vienotā ideogramma - Radical Lame CJK Unified Ideograph - Radical Lame
550Apostrofs Apostrophe
551Pēdiņa Quotation Mark
552Balts aplis White Circle
553Sieviešu kārtas rādītājs Feminine Ordinal Indicator
554Vīriešu kārtas rādītājs Masculine Ordinal Indicator
555Latīņu alfabēta burts i ar gravi Latin Small Letter i With Grave
556Latīņu alfabēta mazais burts i ar akūtu Latin Small Letter i With Acute
557Latīņu alfabēta mazais burts i ar cirkumfleksu Latin Small Letter i With Circumflex
558Latīņu alfabēta mazais burts i ar umlautu Latin Small Letter i With Dieresis
559Semikols Semicolon
560Invertēta izsaukuma zīme Inverted Exclamation Mark
561Divas apakšējās pēdiņas Double Low Quotation Mark
700Latīņu alfabēta lielais burts OE Latin Capital Ligature OE
701Latīņu alfabēta mazais burts oe Latin Small Ligature oe
702Cirkumflekss Circumflex
703Tilde Tilde
704Mārciņas zīme Pound Sign
705Jenas zīme Yen Sign
706Sekcijas zīme Section Sign
707Pa kreisi vērsta dubultā leņķa pēdiņa Left-Pointing Double Angle Quotation Mark
708Plusa/mīnusa zīme Plus-Minus Sign
709Pa labi vērsta dubultā leņķa pēdiņa Right-Pointing Double Angle Quotation Mark
710Apvērstā pēdiņa Inverted Question Mark
711Latīņu lielais burts A ar gravi Latin Capital Letter A With Grave
712Latīņu alfabēta lielais burts A ar akūtu Latin Capital Letter A With Acute
713Latīņu alfabēta lielais burts A ar cirkumfleksu Latin Capital Letter A With Circumflex
714Latīņu alfabēta lielais burts A ar diairēsi Latin Capital Letter A With Diaeresis
715Latīņu alfabēta lielais burts A ar aplīti virs tā Latin Capital Letter A With Ring Above
716Latīņu alfabēta lielais burts AE Latin Capital Letter AE
717Latīņu alfabēta lielais burts C ar sediļu Latin Capital Letter C With Cedilla
718Latīņu alfabēta lielais burts E ar gravi Latin Capital Letter E With Grave
719Latīņu alfabēta lielais burts E ar akūtu Latin Capital Letter E With Acute
720Latīņu alfabēta lielais burts E ar cirkumfleksu Latin Capital Letter E With Circumflex
721Latīņu alfabēta lielais burts E ar diairēsi Latin Capital Letter E With Diaeresis
722Latīņu alfabēta lielais burts I ar akūtu Latin Capital Letter I With Acute
723Latīņu alfabēta lielais burts I ar cirkumfleksu Latin Capital Letter I With Circumflex
724Latīņu alfabēta lielais burts I ar diairēsi Latin Capital Letter I With Diaeresis
725Latīņu alfabēta lielais burts N ar tildi Latin Capital Letter N With Tilde
726Latīņu alfabēta lielais burts O ar akūtu Latin Capital Letter O With Acute
727Latīņu alfabētu lielais burts O ar cirkumfleksu Latin Capital Letter O With Circumflex
728Latīņu alfabēta lielais burts O ar diairēsi Latin Capital Letter O With Diaeresis
729Latīņu alfabēta lielais burts O ar pārsvītrojumu Latin Capital Letter O With Stroke
730Latīņu alfabēta lielais burts U ar gravi Latin Capital Letter U With Grave
731Latīņu alfabēta lielais burts U ar akūtu Latin Capital Letter U With Acute
732Latīņu alfabēta lielais burts U ar cirkumfleksu Latin Capital Letter U With Circumflex
733Latīņu alfabēta lielais burts U ar diairēsi Latin Capital Letter U With Diaeresis
734Latīņu alfabēta mazais burts s Latin Small Letter Sharp s
735Latīņu alfabēta mazais burts a ar gravi Latin Small Letter a With Grave
736Latīņu alfabēta mazais burts a ar akūtu Latin Small Letter a With Acute
737Latīņu alfabēta mazais burts a ar cirkumfleksu Latin Small Letter a With Circumflex
738Latīņu alfabēta mazais burts a ar diairēsi Latin Small Letter a With Diaeresis
739Latīņu alfabēta mazais burts a ar aplīti virs tā Latin Small Letter a With Ring Above
740Latīņu alfabēta mazais burts ae Latin Small Letter ae
741Latīņu alfabēta mazais burts c ar sediļu Latin Small Letter c With Cedilla
742Latīņu alfabēta mazais burts e ar gravi Latin Small Letter e With Grave
743Latīņu alfabēta mazais burts e ar akūtu Latin Small Letter e With Acute
744Latīņu alfabēta mazais burts e ar cirkumfleksu Latin Small Letter e With Circumflex
745Latīņu alfabēta mazais burts e ar diairēsi Latin Small Letter e With Diaeresis
746Latīņu alfabēta mazais burts n ar tildi Latin Small Letter n With Tilde
747Latīņu alfabēta mazais burts o ar akūtu Latin Small Letter o With Acute
748Latīņu alfabēta mazais burts o ar cirkumfleksu Latin Small Letter o With Circumflex
749Latīņu alfabēta mazais burts o ar diairēsi Latin Small Letter o With Diaeresis
750Latīņu alfabēta mazais burts o ar pārsvītrojumu Latin Small Letter o With Stroke
751Latīņu alfabēta mazais burts u ar gravi Latin Small Letter u With Grave
752Latīņu alfabēta mazais burts u ar akūtu Latin Small Letter u With Acute
753Latīņu alfabēta mazais burts u ar cirkumfleksu Latin Small Letter u With Circumflex
754Latīņu alfabēta mazais burts u ar diairēsi Latin Small Letter u With Diaeresis
755Eiro zīme Euro-Currency Sign
800ShapeCollector.exe ShapeCollector.exe
801Rokraksta personalizācijas vednis Handwriting Personalization Wizard
802Rokraksta personalizācijas datu atskaite Handwriting Personalization Data Report
804Esat izvēlējies nosūtīt rokraksta paraugus korporācijai Microsoft.
Mainīt paraugu nosūtīšanas opciju
You have chosen to send your writing samples to Microsoft.
Change option for sending samples
805Esat izvēlējies nesūtīt rokraksta paraugus korporācijai Microsoft.
Mainīt paraugu nosūtīšanas opciju
You have chosen not to send your writing samples to Microsoft.
Change option for sending samples
806Ai&zvērt &Close
1001Pildspalva - pārslēdzas no dzēšgumijas uz pildspalvas režīmu, lai var turpināt rakstīšanu. Pen - Switches from an eraser to a pen so you can continue writing.
1002Dzēšgumija - pārslēdz pildspalvu dzēšanas režīmā, lai var notīrīt tintes līnijas. Eraser - Changes a pen to an eraser so you can clear an ink stroke.
1003Notīrīt visu - izdzēš visu uz lapas uzrakstīto. Clear all - Erases all of your handwriting from the page.
1100Lai saņemtu plašāku informāciju, norādiet uz rakstzīmes. Hover over the character for more details.
1101Rakstiet teikumus ļoti precīzi, iekļaujot arī pieturzīmes. Be sure to write the sentence exactly as it appears, including any punctuation.
1103Katru rakstzīmi rakstiet tā, kā to parasti darāt. Write each character in your normal writing style.
1104Norādot uz atsevišķām rakstzīmēm, varat saņemt par tām papildinformāciju. Details are available for some characters when you hover over them.
1105Izvēlieties valodu rokraksta atpazīšanas personalizācijai Choose a language for handwriting recognition personalization
1106Jūsu rokraksta paraugi ir saglabāti Your handwriting samples have been saved
1108&Iesniedziet vairāk rokraksta paraugus &Provide more handwriting samples
1109Lai sāktu darbu, tālāk atlasiet valodu. Sarakstā ir parādītas tikai tās valodas, kas pašlaik ir instalētas un var tikt personalizētas. Kas ir rokraksta pazīšanas personalizēšana? Select a language below to get started. Only languages that are currently installed and can be personalized are listed. What is handwriting recognition personalization?
1111Savā parastajā rokrakstā ierakstiet katrā līnijā pa vienam vārdam vai frāzei. Write the word or phrase one time per line in your normal writing style.
1113Rakstzīmes iestādīšana Targeting a character
1116Uzrakstiet vairākus teikumus Write a group of sentences
1117Norādiet atpazīšanas kļūdas Target specific recognition errors
1118Pieskarieties šai saitei, lai sniegtu rokraksta paraugus. Katru sadaļu var izpildīt vairākas reizes. Iepriekšējie paraugi tiks papildināti, nevis aizstāti ar papildu paraugiem. Ar kuru sākt? Tap a link below to provide handwriting samples. You can complete each section multiple times. Additional samples will add to, not replace, previous samples. Where should I start?
1119&Jūsu norādītā rakstzīme vai vārds &Character or word you specify
1120Lai iegūtu labākus rezultātus, uzrakstiet iespējami daudz teikumu. Ja vēlaties apturēt paraugu sniegšanu, pirms sasniedzat teikumu grupas beigas, pieskarieties pie "Saglabāt vēlākam laikam". For best results, write as many sentences as possible. If you want to stop before you reach the end of the group of sentences, tap "Save for later."
1121&Rakstzīmes ar līdzīgām formām Characters with &similar shapes
1122Svarīgi: Important:
1123Mācīt atpazinējam savu rokraksta stilu Teach the recognizer your handwriting style
1125&Teikumi &Sentences
1126&Cipari, simboli un burti Numbers, symbols, and &letters
1127Tas ietekmē rokraksta pazīšanu, rakstot rakstzīmi, piemēram, veicot korekcijas skārientastatūras un rokraksta ievades panelī. Rakstzīmes atlasīšana ietekmē arī līdzīgi formētas rakstzīmes. This affects handwriting recognition when you write the character by itself, such as when you make corrections in Touch Keyboard and Handwriting Panel. Targeting a character also affects similarly shaped characters.
1128• Izmantojiet savu dabisko rokraksta stilu. Piemēram, ja parasti rakstāt kursīvā, pārrakstiet teikumus kursīvā. Ja parasti rakstāt ar drukātiem burtiem, pārrakstiet teikumus ar drukātiem burtiem. • Use your natural handwriting style. For example, if you normally write in cursive, copy the sentences in cursive. If you normally write in print, copy the sentences in print.
1129Vārda vai frāzes iestādīšana Targeting a word or phrase
1131Saistītie uzdevumi: Related Tasks:
1132Mainīt automātiskās apguves iestatījumus Change automatic learning settings
1133Tas ietekmē rokraksta atpazīšanu vārdiem, kas satur vienādus burtus. This affects handwriting recognition for those words and other words that contain the same letters.
1134• Pārrakstiet katru teikumu precīzi, ievērojot pareizrakstību un pieturzīmes. • Copy each sentence accurately, including spelling and punctuation.
1136Ja iesniegsiet rokraksta paraugus, palielināsies iespēja, ka jūsu rokrakstu atpazīs pareizi. Lai gūtu labākus rezultātus, sāciet ar atsevišķām rakstzīmēm vai vārdiem, kurus nepareizi atpazīst. Providing samples of your handwriting increases the likelihood of your writing being recognized correctly. For best results, start with specific characters or words that are causing recognition errors for you.
1139Lai turpinātu, pieskarieties pie "Tālāk". Tap "Next" to continue.
1140Šeit minētie uzņēmumi, organizācijas, izstrādājumi, domēnu nosaukumi, e-pastu adreses, logo, cilvēku vārdi, vietas un notikumi ir izdomāti. Neasociējiet tos ar īstu uzņēmumu, organizāciju, izstrādājumu, domēna nosaukumu, e-pasta adresi, logo, cilvēku, vietu vai notikumu. The example companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, logos, people, places, and events depicted herein are fictitious. No association with any real company, organization, product, domain name, e-mail address, logo, person, places, or events is intended or should be inferred.
1141&Norādiet atpazīšanas kļūdas Target &specific recognition errors
1142Norādiet rokraksta paraugu atsevišķām rakstzīmēm vai vārdiem, kurus nepareizi atpazīst. Provide handwriting samples for specific characters or words that are being recognized incorrectly.
1143&Mācīt atpazinējam savu rokraksta stilu &Teach the recognizer your handwriting style
1144Iesniedziet apjomīgāku rokraksta paraugu komplektu. Sāciet šeit, ja rokrakstu atpazīšana nav veiksmīga. Provide a more extensive set of handwriting samples. Start here if you experience poor handwriting recognition overall.
1145Uzrakstiet mazos un lielos burtus Write uppercase and lowercase letters
1146Katru burtu rakstiet savā parastajā rokrakstā. Write each letter in your normal writing style.
1147Uzzināt, kā pārsūtīt personalizēto atpazinēju uz citu planšetdatoru Learn how to transfer your personalized recognizer to another Tablet PC
1148Ekrāns %pageIndex% no %pageCount% Screen %pageIndex% of %pageCount%
1149Ierakstiet ciparus no 0 līdz 9 Write numbers 0-9
1150Katru ciparu rakstiet savā parastajā rokrakstā. Write each number in your normal writing style.
1151Uzrakstiet vispārīgos simbolus Write common symbols
1152Katru simbolu rakstiet savā parastajā rokrakstā. Write each symbol in your normal writing style.
1153Rokrakstu personalizācija pašlaik ir izslēgta.
Rokrakstu personalizāciju varat ieslēgt planšetdatora iestatījumos, kas atrodas vadības panelī
Handwriting personalization is currently turned off.
You can turn on handwriting personalization in Control Panel, in Tablet PC settings
1154Izvēlieties nomērķējamo rakstzīmi Choose a character set you want to target
1156Vienreiz uzrakstiet teikumu Write the sentence once
1157Uzrakstiet tālāk norādīto teikumu savā parastajā rokrakstā. Write the following sentence in your normal writing style.
1158Šo kopu rakstzīmju sajaukšana var mazināt pazīšanas rezultātus. Katram vednim varat iesniegt paraugus tik reižu, cik vēlaties. Iepriekšējie paraugi tiks papildināti, nevis aizvietoti ar papildu paraugiem. Ievadiet rakstzīmes, kas tiek pazītas nepareizi. Confusion between characters in these sets may be contributing to poor recognition results. You can provide samples for each wizard as many times as you want. Additional samples will add to, not replace, previous samples. Tap a set of characters that cause recognition errors for you.
1159Ievadiet rakstzīmi, vārdu vai frāzi, kurā nav vairāk nekā %charCount% rakstzīmju. Enter a character, word, or phrase up to a maximum of %charCount% characters.
1160&Notīrīt &Clear
1163Ierakstiet šādu vārdu vai frāzi Write the following word or phrase
1164Savā parastajā rokrakstā ierakstiet katrā līnijā pa vienam vārdam vai frāzei un tad pieskarieties pie "Tālāk", lai ierakstītu to vēlreiz. Write the word or phrase once per line in your normal writing style, and then tap "Next" to write it again.
1165Uzrakstiet šādu rakstzīmi Write the following character
1166Uzrakstiet rakstzīmes, kurām var būt līdzīgas formas Write characters that may have similar shapes
1167Iespējams, ka šīs rakstzīmes rada pazīšanas kļūdas. Katru rakstzīmi rakstiet tā, kā to parasti darāt. The following characters may be contributing to your recognition errors. Write each character in your normal writing style.
1169Iespējams, ka šīs rakstzīmes rada atpazīšanas kļūdas. The following characters may be contributing to your recognition errors.
1171Ievadiet rakstzīmi vai vārdu, uz kuru vēlaties nomērķēt Enter the character or word you want to target
1172Ievadiet rakstzīmi vai frāzi, uz kuru vēlaties nomērķēt Enter the character or phrase you want to target
1173Ievadiet rakstzīmi vai frāzi, kurā nav vairāk nekā %charCount% rakstzīmju. Enter a character or phrase up to a maximum of %charCount% characters.
1174Uzrakstiet šādu frāzi Write the following phrase
1175Savā parastajā rokrakstā ierakstiet katru rakstzīmi un tad pieskarieties pie "Tālāk", lai ierakstītu tās vēlreiz. Write each character in your normal writing style, and then tap "Next" to write them again.
1176Rakstzīmes rakstiet savā parastajā rokrakstā. Write the character in your normal writing style.
1185Izdzēst pašreizējā valodā ievadītos rokraksta paraugus Delete handwriting samples that you provided for the current language
1186Personalizēt rokrakstu citai valodai Personalize handwriting for another language
1187Uzzināt vairāk par rokraksta pazīšanas personalizēšanu Learn more about handwriting recognition personalization
1193Vairāk paraugu nodrošina labāku rokraksta atpazīšanu. More samples lead to better handwriting recognition.
1195Tas var ilgt vairākas minūtes, kamēr atpazinējs tiks personalizēts ar rokraksta paraugiem. Kad šis process ir pabeigts, parādās paziņojums. It will take a few minutes for the recognizer to be personalized with your handwriting samples. A notification appears when this process is complete.
1202Koplietojiet savus rokraksta paraugus ar korporāciju Microsoft Share your writing samples with Microsoft
1203Rokraksta paraugi palīdzēs korporācijai Microsoft uzlabot atpazīšanas precizitāti nākamajās operētājsistēmas Windows versijās. Lasīt tiešsaistē paziņojumu par konfidencialitāti. Your writing samples will help Microsoft improve recognition accuracy in future versions of Windows. Read the privacy statement online.
1204&Sūtīt rokraksta paraugus (ieteicams) &Send writing samples (recommended)
1205Sūtīt rokraksta paraugus (ieteicams) Send writing samples (recommended)
1206Tikai paraugi, ko esat pievienojis šim rīkam, tiek nosūtīti korporācijai Microsoft. Personu identificējoša informācija netiek nosūtīta. Only the samples that you provide in this tool are sent to Microsoft. No personally identifiable information is sent.
1207&Nesūtīt rokraksta paraugus &Don't send writing samples
1208Nesūtīt rokraksta paraugus Don't send writing samples
1209Rokraksta paraugi netiks nosūtīti korporācijai Microsoft. Your writing samples won't be sent to Microsoft.
1215Kāpēc nevar mainīt šo iestatījumu? Why can't I change this setting?
1216Piekļuvi šim līdzeklim pārvalda sistēmas administrators. Access to this feature is managed by your system administrator.
1217Šo iestatījumu pārvalda sistēmas administrators. This setting is managed by your system administrator.
1219• Uzrakstiet katru teikumu tikai vienreiz. • Write each sentence only once.
1220Paziņojums par konfidencialitāti Privacy statement
1221Grupas politikas palīdzības saite Group policy help link
1222Planšetdatora vadības panelis Tablet PC Control Panel
1224Datu koplietošanas opcijas Data sharing options
1225Kas ir rokraksta pazīšanas personalizēšana? What is handwriting recognition personalization?
1226Kā sākt? Where should I start?
2000Viduspunkts Middle Dot
2001Latīņu alfabēta lielais burts O ar gravi Latin Capital Letter O With Grave
2002Latīņu alfabēta lielais burts Y ar akūtu Latin Capital Letter Y With Acute
2003Latīņu alfabēta mazais burts o ar gravi Latin Small Letter o With Grave
2004Latīņu alfabēta mazais burts y ar akūtu Latin Small Letter y With Acute
2005Latīņu alfabēta lielais burts A ar īsuma zīmi Latin Capital Letter A With Breve
2006Latīņu alfabēta mazais burts a ar īsuma zīmi Latin Small Letter a With Breve
2007Latīņu alfabēta lielais burts C ar akūtu Latin Capital Letter C With Acute
2008Latīņu alfabēta mazais burts c ar akūtu Latin Small Letter c With Acute
2009Latīņu alfabēta lielais burts C ar apgriezto jumtiņu Latin Capital Letter C With Caron
2010Latīņu alfabēta mazais burts c ar apgriezto jumtiņu Latin Small Letter c With Caron
2011Latīņu alfabēta lielais burts D ar apgriezto jumtiņu Latin Capital Letter D With Caron
2012Latīņu alfabēta mazais burts d ar apgriezto jumtiņu Latin Small Letter d With Caron
2013Latīņu alfabēta lielais burts D ar svītriņu Latin Capital Letter D With Stroke
2014Latīņu alfabēta mazais burts d ar svītriņu Latin Small Letter d With Stroke
2015Latīņu alfabēta lielais burts E ar apgriezto jumtiņu Latin Capital Letter E With Caron
2016Latīņu alfabēta mazais burts e ar apgriezto jumtiņu Latin Small Letter e With Caron
2017Latīņu alfabēta lielais burts N ar apgriezto jumtiņu Latin Capital Letter N With Caron
2018Latīņu alfabēta mazais burts n ar apgriezto jumtiņu Latin Small Letter n With Caron
2019Latīņu alfabēta lielais burts R ar apgriezto jumtiņu Latin Capital Letter R With Caron
2020Latīņu alfabēta mazais burts r ar apgriezto jumtiņu Latin Small Letter r With Caron
2021Latīņu alfabēta lielais burts S ar apgriezto jumtiņu Latin Capital Letter S With Caron
2022Latīņu alfabēta mazais burts s ar apgriezto jumtiņu Latin Small Letter s With Caron
2023Latīņu alfabēta lielais burts T ar apgriezto jumtiņu Latin Capital Letter T With Caron
2024Latīņu alfabēta mazais burts t ar apgriezto jumtiņu Latin Small Letter t With Caron
2025Latīņu alfabēta lielais burts U ar apli augšā Latin Capital Letter U With Ring Above
2026Latīņu alfabēta mazais burts u ar apli augšā Latin Small Letter u With Ring Above
2027Latīņu alfabēta lielais burts Z ar apgriezto jumtiņu Latin Capital Letter Z With Caron
2028Latīņu alfabēta mazais burts z ar apgriezto jumtiņu Latin Small Letter z With Caron
2029Latīņu alfabēta lielais burts S ar komatu apakšā Latin Capital Letter S With Comma Below
2030Latīņu alfabēta mazais burts s ar komatu apakšā Latin Small Letter s With Comma Below
2031Latīņu alfabēta lielais burts T ar komatu apakšā Latin Capital Letter T With Comma Below
2032Latīņu alfabēta mazais burts t ar komatu apakšā Latin Small Letter t With Comma Below
2033Kirilicas lielais burts Ё Cyrillic Capital Letter Ё
2034Kirilicas alfabēta lielais burts Ђ Cyrillic Capital Letter Ђ
2035Kirilicas lielais burts Ј Cyrillic Capital Letter Ј
2036Kirilicas lielais burts Љ Cyrillic Capital Letter Љ
2037Kirilicas lielais burts Њ Cyrillic Capital Letter Њ
2038Kirilicas lielais burts Ћ Cyrillic Capital Letter Ћ
2039Kirilicas lielais burts Џ Cyrillic Capital Letter Џ
2040Kirilicas lielais burts А Cyrillic Capital Letter А
2041Kirilicas lielais burts Б Cyrillic Capital Letter Б
2042Kirilicas lielais burts В Cyrillic Capital Letter В
2043Kirilicas lielais burts Г Cyrillic Capital Letter Г
2044Kirilicas lielais burts Д Cyrillic Capital Letter Д
2045Kirilicas lielais burts Е Cyrillic Capital Letter Е
2046Kirilicas lielais burts Ж Cyrillic Capital Letter Ж
2047Kirilicas lielais burts З Cyrillic Capital Letter З
2048Kirilicas lielais burts И Cyrillic Capital Letter И
2049Kirilicas lielais burts Й Cyrillic Capital Letter Й
2050Kirilicas lielais burts К Cyrillic Capital Letter К
2051Kirilicas lielais burts Л Cyrillic Capital Letter Л
2052Kirilicas lielais burts М Cyrillic Capital Letter М
2053Kirilicas lielais burts Н Cyrillic Capital Letter Н
2054Kirilicas lielais burts О Cyrillic Capital Letter О
2055Kirilicas lielais burts П Cyrillic Capital Letter П
2056Kirilicas lielais burts Р Cyrillic Capital Letter Р
2057Kirilicas lielais burts С Cyrillic Capital Letter С
2058Kirilicas lielais burts Т Cyrillic Capital Letter Т
2059Kirilicas lielais burts У Cyrillic Capital Letter У
2060Kirilicas lielais burts Ф Cyrillic Capital Letter Ф
2061Kirilicas lielais burts Х Cyrillic Capital Letter Х
2062Kirilicas lielais burts Ц Cyrillic Capital Letter Ц
2063Kirilicas lielais burts Ч Cyrillic Capital Letter Ч
2064Kirilicas lielais burts Ш Cyrillic Capital Letter Ш
2065Kirilicas lielais burts Щ Cyrillic Capital Letter Щ
2066Kirilicas lielais burts Ъ Cyrillic Capital Letter Ъ
2067Kirilicas lielais burts Ы Cyrillic Capital Letter Ы
2068Kirilicas lielais burts Ь Cyrillic Capital Letter Ь
2069Kirilicas lielais burts Э Cyrillic Capital Letter Э
2070Kirilicas lielais burts Ю Cyrillic Capital Letter Ю
2071Kirilicas lielais burts Я Cyrillic Capital Letter Я
2072Kirilicas mazais burts а Cyrillic Small Letter а
2073Kirilicas mazais burts б Cyrillic Small Letter б
2074Kirilicas mazais burts в Cyrillic Small Letter в
2075Kirilicas mazais burts г Cyrillic Small Letter г
2076Kirilicas mazais burts д Cyrillic Small Letter д
2077Kirilicas mazais burts е Cyrillic Small Letter е
2078Kirilicas mazais burts ж Cyrillic Small Letter ж
2079Kirilicas mazais burts з Cyrillic Small Letter з
2080Kirilicas mazais burts и Cyrillic Small Letter и
2081Kirilicas mazais burts й Cyrillic Small Letter й
2082Kirilicas mazais burts к Cyrillic Small Letter к
2083Kirilicas mazais burts л Cyrillic Small Letter л
2084Kirilicas mazais burts м Cyrillic Small Letter м
2085Kirilicas mazais burts н Cyrillic Small Letter н
2086Kirilicas mazais burts о Cyrillic Small Letter о
2087Kirilicas mazais burts п Cyrillic Small Letter п
2088Kirilicas mazais burts р Cyrillic Small Letter р
2089Kirilicas mazais burts с Cyrillic Small Letter с
2090Kirilicas mazais burts т Cyrillic Small Letter т
2091Kirilicas mazais burts у Cyrillic Small Letter у
2092Kirilicas mazais burts ф Cyrillic Small Letter ф
2093Kirilicas mazais burts х Cyrillic Small Letter х
2095Kirilicas mazais burts ц Cyrillic Small Letter ц
2096Kirilicas mazais burts ч Cyrillic Small Letter ч
2097Kirilicas mazais burts ш Cyrillic Small Letter ш
2098Kirilicas mazais burts щ Cyrillic Small Letter щ
2099Kirilicas mazais burts ъ Cyrillic Small Letter ъ
2100Kirilicas mazais burts ы Cyrillic Small Letter ы
2101Kirilicas mazais burts ь Cyrillic Small Letter ь
2102Kirilicas mazais burts э Cyrillic Small Letter э
2103Kirilicas mazais burts ю Cyrillic Small Letter ю
2104Kirilicas mazais burts я Cyrillic Small Letter я
2105Kirilicas mazais burts ё Cyrillic Small Letter ё
2106Kirilicas mazais burts ђ Cyrillic Small Letter ђ
2107Kirilicas mazais burts ј Cyrillic Small Letter ј
2108Kirilicas mazais burts љ Cyrillic Small Letter љ
2109Kirilicas mazais burts њ Cyrillic Small Letter њ
2110Kirilicas mazais burts ћ Cyrillic Small Letter ћ
2111Kirilicas mazais burts џ Cyrillic Small Letter џ
2112Numerācijas zīme Numero Sign

EXIF

File Name:ShapeCollector.exe.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\amd64_microsoft-windows-t..alization.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_lv-lv_74660d3cff58946e\
File Size:48 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:0000:00:00 00:00:00
PE Type:PE32
Linker Version:14.10
Code Size:0
Initialized Data Size:48640
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:10.0
Image Version:10.0
Subsystem Version:6.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:10.0.15063.0
Product Version Number:10.0.15063.0
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Executable application
File Subtype:0
Language Code:Latvian
Character Set:Unicode
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:Rokraksta pazīšanas personalizācijas lietotāja interfeiss
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Internal Name:ShapeCollector.exe
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Visas tiesības paturētas.
Original File Name:ShapeCollector.exe.mui
Product Name:Operētājsistēma Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0
Ole Self Register:

What is ShapeCollector.exe.mui?

ShapeCollector.exe.mui is Multilingual User Interface resource file that contain Latvian language for file ShapeCollector.exe (Rokraksta pazīšanas personalizācijas lietotāja interfeiss).

File version info

File Description:Rokraksta pazīšanas personalizācijas lietotāja interfeiss
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:ShapeCollector.exe
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Visas tiesības paturētas.
Original Filename:ShapeCollector.exe.mui
Product Name:Operētājsistēma Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0
Translation:0x426, 1200