AudioSes.dll.mui Sesli Oturum 20b01e22a78e2980d684c75439d8179d

File info

File name: AudioSes.dll.mui
Size: 22016 byte
MD5: 20b01e22a78e2980d684c75439d8179d
SHA1: 826a62cc057af5a45b989879640de19578384003
SHA256: f7ebf3af80a19cdacbb0a164ff59a5843c1f8eca2017148a298f26971dc3b9d9
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in Turkish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id Turkish English
0x2Windows Ses, SetServiceStatus için yapılan bir arama sırasında başarısız oldu.%n Hizmet Türü : 0x%1 %n Geçerli Durum : 0x%2 %n Kabul Edilen Denetimler : 0x%3 %n Win32 Çıkış Kodu : 0x%4 %n Hizmete Özel Çıkış Kodu : 0x%5 %n Denetim Noktası : 0x%6 %n Bekleme İpucu : 0x%7 Windows Audio failed during a call to SetServiceStatus.%n Service Type : 0x%1 %n Current State : 0x%2 %n Controls Accepted : 0x%3 %n Win32 Exit Code : 0x%4 %n Service Specific Exit Code : 0x%5 %n Check Point : 0x%6 %n Wait Hint : 0x%7
0x10000031Yanıt Süresi Response Time
0x30000000Bilgi Info
0x30000001Başlat Start
0x30000002Durdur Stop
0x3000000FYakalama İzleyicisi Oluşturma Hatası Capture Monitor Render Glitch
0x30000010Yakalama İzleyicisi Yakalama Hatası Capture Monitor Capture Glitch
0x30000011APO Hatası: Biçim Dönüştürücüsü INF algılandı APO Glitch: Format Converter INF detected
0x30000012Altyapı Hatası: CP İstemcisi Giriş Uç Noktası - Kuyrukta ileti yok Engine Glitch: CP Client Input Endpoint - No Messages in queue
0x30000013Altyapı Hatası: CP İstemcisi Giriş Uç Noktası - Kuyruk öğesi istenen büyüklükle eşleşmiyor Engine Glitch: CP Client Input Endpoint - Queue item does not match requested size
0x30000014Altyapı Hatası: CP İstemcisi Çıkış Uç Noktası - Sunucu Aşırı Okuması Engine Glitch: CP Client Output Endpoint - Server Overread
0x30000015Altyapı Hatası: CP İstemcisi Çıkış Uç Noktası - Okuma İşaretçisi Üzerine Yazma Engine Glitch: CP Client Output Endpoint - Read Pointer Overwrite
0x30000016Altyapı Hatası: CP İstemcisi Giriş Uç Noktası - Gereksinim Engine Glitch: CP Server Input Endpoint - Starvation
0x30000017Altyapı Hatası: CP İstemcisi Çıkış Uç Noktası - Kuyruk Dolu Paket Düşmesi Engine Glitch: CP Server Output Endpoint - Queue Full Packet Drop
0x30000019KS Uç Noktası Hatası: IOMGR Bekleyen Paket Yok KS Endpoint Glitch: IOMGR No Outstanding Packets
0x3000001AKS Uç Noktası Hatası: IOMGR Ioctl Süre Sınırı Aşıldı KS Endpoint Glitch: IOMGR Ioctl Time Limit Exceeded
0x3000001BKS Uç Noktası Hatası: BASE Çıkış Beklenmeyen Arabellek Tamamlandı KS Endpoint Glitch: BASE Output Unexpected Buffer Completed
0x3000001CKS Uç Noktası Hatası: BASE Giriş Boş Son Arabellek ve LockedData != LoopedBuffer KS Endpoint Glitch: BASE Input Null Last Buffer with LockedData != LoopedBuffer
0x3000001DKS Uç Noktası Hatası: BASE Giriş Arabellek Dizini Eşleşmiyor KS Endpoint Glitch: BASE Input Buffer Index Mismatch
0x3000001EKS Uç Noktası Hatası: BASE Uç Hatası KS Endpoint Glitch: BASE End Glitch
0x3000001FKS Uç Noktası Hatası: RTCAP StreamPos HW Pos Önünde KS Endpoint Glitch: RTCAP StreamPos Ahead of HW Pos
0x30000020KS Uç Noktası Hatası: RTCAP StreamPos Çok Fazla Geride KS Endpoint Glitch: RTCAP StreamPos Too Far Behind
0x30000021KS Uç Noktası Hatası: RTREN WritePos TotalPos'u Aşıyor KS Endpoint Glitch: RTREN WritePos Exceeds TotalPos
0x30000022KS Uç Noktası Hatası: STCAP Önden Yakalama KS Endpoint Glitch: STCAP Capture Ahead
0x30000023KS Uç Noktası Hatası: STCAP Arkadan Yakalama KS Endpoint Glitch: STCAP Capture Behind
0x30000024KS Uç Noktası Hatası: İstenen STCAP Cihazı KS Endpoint Glitch: STCAP Device Starved
0x30000025KS Uç Noktası Hatası: İstenen STREN Cihazı KS Endpoint Glitch: STREN Device Starved
0x30000026KS Uç Noktası Hatası: STREN EXCL PULL Geçersiz Arabellek Sayısı KS Endpoint Glitch: STREN EXCL PULL Invalid Buffer Count
0x30000027MMDevAPI: Değiştirilen varsayılan cihaz tetiklendi MMDevAPI: Default device changed triggered
0x30000028MMDevAPI: DeviceStateChanged geri arama MMDevAPI: DeviceStateChanged callback
0x30000029MMDevAPI: DeviceAdded geri arama MMDevAPI: DeviceAdded callback
0x3000002AMMDevAPI: DeviceRemoved geri arama MMDevAPI: DeviceRemoved callback
0x3000002BMMDevAPI: DefaultDeviceChanged geri arama MMDevAPI: DefaultDeviceChanged callback
0x3000002CMidiRT: Uygulama Askıya Alma İşleyicisi MidiRT: Application Suspension Handler
0x3000002DMidiRT: Uygulama Devam Ettirme İşleyicisi MidiRT: Application Resume Handler
0x3000002EMidiRT: Uygulama CS'ye Girme İşleyicisi MidiRT: Application Entering CS Handler
0x3000002FMidiRT: Uygulama CS'den Devam Ettirme İşleyicisi MidiRT: Application Resuming from CS Handler
0x30000030MidiRT: Aygıt Kaldırma İşleyicisi MidiRT: Device Removal Handler
0x30000031MidiRT: Aygıt temizleme ve serbest bırakma tutamacı MidiRT: Cleanup and release device handle
0x30000032MidiRT: MIDI Aygıtına tutamacı kapat MidiRT: Close handle to MIDI Device
0x30000033MidiRT: Yeni MidiPortDeviceIoControl oluştur MidiRT: Create new MidiPortDeviceIoControl
0x30000034Akış için türetilmiş akış ayarları Derived stream settings for stream
0x30000035Oluşturulmuş StreamGroup ve akış Created StreamGroup and stream
0x30000036Oluşturulmuş SaDevice Created SaDevice
0x30000037SaDevice'a Bağlanmış StreamGroup Connected StreamGroup to SaDevice
0x30000038MMDevAPI: Ses cihazı durumu değişti MMDevAPI: Audio device state changed
0x50000002Hata Error
0x50000003Uyarı Warning
0x50000005Ayrıntılı Verbose
0x70000083MidiRT: Aygıta, aygıtta bir tutamaç açmaya çalışın MidiRT: Try to open device a handle on the device
0x70000084MidiRT: Eş Zamanlı I/O gerçekleştirin MidiRT: Perform Synchronous I/O
0x70000085MidiRT: Zaman uyumsuz I/O gerçekleştir MidiRT: Perform Asynchronous I/O
0x70000086CrossProcess paketi eklendi CrossProcess packet added
0x70000087Pompa: son tarih ayarlanıyor Pump: setting deadline
0x70000088Pompa: son tarih iptal ediliyor Pump: cancelling deadline
0x70000089Pompa: son tarih kaçırıldı! Pump: missed deadline!
0x7000008APompa: MultiMedia modu Pump: MultiMedia mode
0x7000008BUç Nokta Özelliklerini Bulma EndpointCharacteristics Discovery
0x7000008CGetMixFormat değerlendirmesi GetMixFormat evaluation
0x7000008DIsFormatSupported değerlendirmesi IsFormatSupported evaluation
0x7000008EAkış Oluşturma Stream Creation
0x7000008FCreateDeviceEndpointInstance görevi CreateDeviceEndpointInstance task
0x70000090Pompa: Doğru Konum Pump: Correct Position
0x90000001Microsoft-Windows-Audio Microsoft-Windows-Audio
0x90000002Uygulama Application
0x90000003Performans Performance
0xB0000000Windows Ses, bir aygıt olayını işlerken hatayla karşılaştı.%n Olay Kimliği : 0x%1 (%2) %n Hata Kodu: 0x%3 Windows Audio encountered an error while processing a device event.%n Event ID : 0x%1 (%2) %n Failure Code : 0x%3
0xB0000001Windows Ses, bir aygıt olayını işlerken hatayla karşılaştı.%n Aygıt Olay Türü : 0x%1 (%2) %n Hata Kodu : 0x%3 Windows Audio encountered an error while processing a device event.%n DeviceEventType : 0x%1 (%2) %n Failure Code : 0x%3
0xB0000003Windows Ses, %1 alt sistemini başlatamadı.%n Alt Sistem Hata Kodu : 0x%2 %n Windows Audio failed to start the %1 subsystem.%n Subsystem Failure Code : 0x%2 %n
0xB0000004Windows Ses Aygıtı Grafik Yalıtımı işlemi (audiodg.exe) beklenmedik bir şekilde sonlandırıldı.%n İşlem Çıkış Kodu : 0x%1 %n The Windows Audio Device Graph Isolation process (audiodg.exe) has terminated unexpectedly.%n Process Exit Code : 0x%1 %n
0xB0000005Windows Ses Aygıtı Grafik Yalıtım işlemi (audiodg.exe) başlatılamadı.%n Hata Kodu : 0x%1 %n The Windows Audio Device Graph Isolation process (audiodg.exe) could not be started.%n Error Code : 0x%1 %n
0xB000000AYakalama Monitörü %2 ve %3 arasında yakalama monitörünü %1 kez yeniden başlatamadı. %n Yakalama monitörü bu monitörü artık başlatmaya çalışmayacak.%n The Capture Monitor has failed to restart the capture monitor between %2 and %3 %1 times. %n The capture monitor will no longer attempt to start this monitor.%n
0xB000000BAkış Bayrakları %1 StreamFlags %1
0xB0000012Windows Ses Aygıtı Grafiği hata eşiği sayısı aşıldı %n Sayı : 0x%1 Windows Audio Device Graph glitch threshold count exceeded %n Count : 0x%1
0xB0000014Biçim: %1%nÖrnekleme hızı: %2Hz%nBoşaltılan: %3 Format: %1%nSampling rate: %2Hz%nOffloaded: %3
0xB0000015[%1] uygulamasının ses düzeyi [%2] olarak değiştirildi Sound level for application [%1] changed to [%2]
0xB0000016Beklemede: %1 Suspended: %1
0xB0000017%1 özel kullanım modu kaynağı serbest bırakıldı%n%2 boşaltma modu kaynağı serbest bırakıldı Released exclusive mode resource %1%nReleased offload mode resource %2
0xB0000018Akışı başlatamadı.%nUygulama kimliği: %1%nPID: %2%nSes Akışı Kategorisi: %3 Stream started.%nApp Id: %1%nPID: %2%nAudio Stream Category: %3
0xB0000019Akışı durduruldu.%nUygulama kimliği: %1%nPID: %2%nSes Akışı Kategorisi: %3 Stream stopped.%nApp Id: %1%nPID: %2%nAudio Stream Category: %3
0xB000001AMonitör İşleme Hatasını Yakala: pCMonitor=[%1], DevicePosition=[%2], QPCPosition=[%3] Capture Monitor Render Glitch: pCMonitor=[%1], DevicePosition=[%2], QPCPosition=[%3]
0xB000001BMonitör Yakalama Hatasını Yakala: pCMonitor=[%1], DevicePosition=[%2], QPCPosition=[%3] Capture Monitor Capture Glitch: pCMonitor=[%1], DevicePosition=[%2], QPCPosition=[%3]
0xB000001CAPO Hatası: Biçim Dönüştürücü INF algılandı: pCAudioFormatConvert=[%1], [%2] APO Glitch: Format Converter INF detected: pCAudioFormatConvert=[%1], [%2]
0xB000001DAltyapı Hatası: CP İstemci Girişi Bitiş Noktası - pCCrossProcessClientInputEndpoint=[%1] Kuyrukta İleti yok Engine Glitch: CP Client Input Endpoint - pCCrossProcessClientInputEndpoint=[%1] No Messages in queue
0xB000001EAltyapı Hatası: CP İstemci Girişi Bitiş Noktası - pCCrossProcessClientInputEndpoint=[%1] Kuyruk öğesi istenen boyutla eşleşmiyor Engine Glitch: CP Client Input Endpoint - pCCrossProcessClientInputEndpoint=[%1] Queue item does not match requested size
0xB000001FAltyapı Hatası: CP İstemci Çıkışı Bitiş Noktası - Sunucu Aşırı Okuma: pCCrossProcessClientOutputEndpoint=[%1] WritePos=[%2] ReadPos=[%3] BytesToWrite=[%4] Engine Glitch: CP Client Output Endpoint - Server Overread: pCCrossProcessClientOutputEndpoint=[%1] WritePos=[%2] ReadPos=[%3] BytesToWrite=[%4]
0xB0000020Altyapı Hatası: CP İstemci Çıkışı Bitiş Noktası - Okuma İşaretçisi Aşırı Yazma: pCCrossProcessClientOutputEndpoint=[%1] WriteOffset=[%2] ReadOffset=[%3] BytesToWrite=[%4] EndOfDataOffset=[%5] Engine Glitch: CP Client Output Endpoint - Read Pointer Overwrite: pCCrossProcessClientOutputEndpoint=[%1] WriteOffset=[%2] ReadOffset=[%3] BytesToWrite=[%4] EndOfDataOffset=[%5]
0xB0000021Altyapı Hatası: CP Sunucu Girişi Bitiş Noktası - Yetersizlik: pCCrossProcessServerInputEndpoint=[%1] WriteOffset=[%2] ReadOffset=[%3] BufferSize=[%4] BytesAvail=[%5] Engine Glitch: CP Server Input Endpoint - Starvation: pCCrossProcessServerInputEndpoint=[%1] WriteOffset=[%2] ReadOffset=[%3] BufferSize=[%4] BytesAvail=[%5]
0xB0000022Altyapı Hatası: CP Sunucu Çıkışı Bitiş Noktası - Kuyruk Tam Paket Bırakma: pCCrossProcessServerOutputEndpoint=[%1] WritePos=[%2] DroppedBytes=[%3] ReadPos=[%4] BytesToWrite=[%5] Engine Glitch: CP Server Output Endpoint - Queue Full Packet Drop: pCCrossProcessServerOutputEndpoint=[%1] WritePos=[%2] DroppedBytes=[%3] ReadPos=[%4] BytesToWrite=[%5]
0xB0000023Altyapı Hatası: CP Sunucu Çıkışı Bitiş Noktası - Okuma İşaretçisi Aşırı Yazma: pCCrossProcessServerOutputEndpoint=[%1] WriteOffset=[%2] ReadOffset=[%3] BytesToWrite=[%4] Engine Glitch: CP Server Output Endpoint - Read Pointer Overwrite: pCCrossProcessServerOutputEndpoint=[%1] WriteOffset=[%2] ReadOffset=[%3] BytesToWrite=[%4]
0xB0000024KS Bitiş Noktası Hatası: IOMGR Bekleyen Paket Yok: pOwner=[%1] NextStreamingPacketToComplete=[%2] MaxPacketCount=[%3] KS Endpoint Glitch: IOMGR No Outstanding Packets: pOwner=[%1] NextStreamingPacketToComplete=[%2] MaxPacketCount=[%3]
0xB0000025KS Bitiş Noktası Hatası: IOMGR Ioctl Zaman Sınırı Aşıldı: pOwner=[%1] DeltaHNS=[%2] KS Endpoint Glitch: IOMGR Ioctl Time Limit Exceeded: pOwner=[%1] DeltaHNS=[%2]
0xB0000026KS Bitiş Noktası Hatası: BASE Çıkışı Beklenmeyen Arabellek Tamamlandı: pCAudioBasePin=[%1] LockedDataPointer=[%2] bLockedEqualsUnrolled=[%3] KS Endpoint Glitch: BASE Output Unexpected Buffer Completed: pCAudioBasePin=[%1] LockedDataPointer=[%2] bLockedEqualsUnrolled=[%3]
0xB0000027KS Bitiş Noktası Hatası: BASE Girişi Null Son Arabellek, LockedData != LoopedBuffer: pCAudioBasePin=[%1] LockedDataPointer=[%2] KS Endpoint Glitch: BASE Input Null Last Buffer with LockedData != LoopedBuffer: pCAudioBasePin=[%1] LockedDataPointer=[%2]
0xB0000028KS Bitiş Noktası Hatası: BASE Girişi Arabellek Dizin Uyuşmazlığı: pCAudioBasePin=[%1] LockedDataPointer=[%2] KS Endpoint Glitch: BASE Input Buffer Index Mismatch: pCAudioBasePin=[%1] LockedDataPointer=[%2]
0xB0000029KS Bitiş Noktası Hatası: BASE Bitiş Hatası: pCAudioBasePin=[%1] StreamPosition=[%2] GlitchDuration=[%3] KS Endpoint Glitch: BASE End Glitch: pCAudioBasePin=[%1] StreamPosition=[%2] GlitchDuration=[%3]
0xB000002AKS Bitiş Noktası Hatası: RTCAP StreamPos HW Pos'un İlerisinde: pCAudioCapturePinRealtimeStreaming=[%1] WritePos=[%2] PlayPos=[%3] StreamPos=[%4] StreamPosMinusReadPos=[%5] KS Endpoint Glitch: RTCAP StreamPos Ahead of HW Pos: pCAudioCapturePinRealtimeStreaming=[%1] WritePos=[%2] PlayPos=[%3] StreamPos=[%4] StreamPosMinusReadPos=[%5]
0xB000002BKS Bitiş Noktası Hatası: RTCAP StreamPos Çok Fazla Geride: pCAudioCapturePinRealtimeStreaming=[%1] WritePos=[%2] PlayPos=[%3] StreamPos=[%4] ReadPosMinusStreamPos=[%5] KS Endpoint Glitch: RTCAP StreamPos Too Far Behind: pCAudioCapturePinRealtimeStreaming=[%1] WritePos=[%2] PlayPos=[%3] StreamPos=[%4] ReadPosMinusStreamPos=[%5]
0xB000002CKS Bitiş Noktası Hatası: RTREN WritePos, TotalPos'u Aşıyor: pCAudioRenderPinRealtimeStreaming=[%1] WritePos=[%2] PlayPos=[%3] TotalPos=[%4] WritePosMinusTotalPos=[%5] KS Endpoint Glitch: RTREN WritePos Exceeds TotalPos: pCAudioRenderPinRealtimeStreaming=[%1] WritePos=[%2] PlayPos=[%3] TotalPos=[%4] WritePosMinusTotalPos=[%5]
0xB000002DKS Bitiş Noktası Hatası: STCAP Yakalama İleride: pCAudioCapturePinStandardStreaming=[%1] ValidPosEnd=[%2] ValidPosStart=[%3] StreamPos=[%4] StreamPosMinusValidPosEnd=[%5] KS Endpoint Glitch: STCAP Capture Ahead: pCAudioCapturePinStandardStreaming=[%1] ValidPosEnd=[%2] ValidPosStart=[%3] StreamPos=[%4] StreamPosMinusValidPosEnd=[%5]
0xB000002EKS Bitiş Noktası Hatası: STCAP Yakalama Geride: pCAudioCapturePinStandardStreaming=[%1] ValidPosEnd=[%2] ValidPosStart=[%3] StreamPos=[%4] ValidPosStartMinusStreamPos=[%5] KS Endpoint Glitch: STCAP Capture Behind: pCAudioCapturePinStandardStreaming=[%1] ValidPosEnd=[%2] ValidPosStart=[%3] StreamPos=[%4] ValidPosStartMinusStreamPos=[%5]
0xB000002FKS Bitiş Noktası Hatası: STCAP Cihazında Yetersizlik Var: pCAudioCapturePinStandardStreaming=[%1] StreamPos=[%2] FrameCount=[%3] KS Endpoint Glitch: STCAP Device Starved: pCAudioCapturePinStandardStreaming=[%1] StreamPos=[%2] FrameCount=[%3]
0xB0000030KS Bitiş Noktası Hatası: STREN Cihazında Yetersizlik Var: pCAudioRenderPinStandardStreaming=[%1] DevicePos=[%2] StreamPos=[%3] AvailFrames=[%4] KS Endpoint Glitch: STREN Device Starved: pCAudioRenderPinStandardStreaming=[%1] DevicePos=[%2] StreamPos=[%3] AvailFrames=[%4]
0xB0000031KS Bitiş Noktası Hatası: STREN EXCL PULL Geçersiz Arabellek Sayısı: pCAudioRenderPinStandardStreaming=[%1] DevicePos=[%2] StreamPos=[%3] AvailFrames=[%4] KS Endpoint Glitch: STREN EXCL PULL Invalid Buffer Count: pCAudioRenderPinStandardStreaming=[%1] DevicePos=[%2] StreamPos=[%3] AvailFrames=[%4]
0xB0000032Sistem etkisi başlatıldı: CLSID=[%1] SesSinyaliİşlemeModu=[%2] YalnızcaBulmaİçinBaşlatma=[%3] System effect initialized: CLSID=[%1] AudioSignalProcessingMode=[%2] InitializeForDiscoveryOnly=[%3]
0xB0000033Ses düzeyi sınırı olayı audiosrv girişi sinyali verdi Volume limit event signalled to audiosrv enter
0xB0000034Ses düzeyi sınırı olayı audiosrv çıkış sinyali verdi Volume limit event signalled to audiosrv exit
0xB0000035AudioSrv tarafından yayımlanan AVLC durumu AudioSrv published AVLC state
0xB000003BMMDevAPI: OnMediaNotification Gir MMDevAPI: OnMediaNotification Enter
0xB000003CMMDevAPI: OnMediaNotification Çık MMDevAPI: OnMediaNotification Exit
0xB000006CMidiRT: DeviceId:'den bağlama başlanıyor %1 MidiRT: Begin binding to DeviceId: %1
0xB000006DMidiRT: Aygıt arabirimine bağlama tamamlandı MidiRT: Done binding to device interface
0xB000006FMidiRT: Eş Zamanlı I/O Başlanıyor MidiRT: Beginning Synchronous I/O
0xB0000070MidiRT: Eş zamanlı I/O tamamlandı MidiRT: Done with synchronous I/O
0xB0000071MidiRT: Zaman Uyumsuz I/O başlanıyor MidiRT: Beginning Asynchronous I/O
0xB0000072MidiRT: Zaman Uyumsuz I/O tamamlandı MidiRT: Done with Asynchronous I/O
0xB0000077Pompa: Başlat - MultimediMode’u AVRT_MULTIMEDIA_MODE_BUFFERING’e ayarlama Pump: Start - setting MultimediMode to AVRT_MULTIMEDIA_MODE_BUFFERING
0xB0000078Pompa: Durdur - MultimediMode’u AVRT_MULTIMEDIA_MODE_IDLE’a ayarla Pump: Stop - setting MultimediMode to AVRT_MULTIMEDIA_MODE_IDLE
0xB0000079[%1] için Uç Nokta Özellikleri bulunuyor Discovering EndpointCharacteristics for [%1]
0xB000007A[%1] için Uç Nokta Özellikleri bulundu (hr = %2) Discovered EndpointCharacteristics for [%1] (hr = %2)
0xB000007BBitiş noktasında başlayan GetMixFormat [%1] (kategori=%2, ham veri=%3, matchformat=%4, bağlayıcı=%5) GetMixFormat starting on endpoint [%1] (category=%2, raw=%3, matchformat=%4, connector=%5)
0xB000007CGetMixFormat sona erdi GetMixFormat ended
0xB000007DBitiş noktasında başlayan IsFormatSupported [%1] (kategori=%2, ham veri=%3, matchformat=%4, bağlayıcı=%5) IsFormatSupported starting on endpoint [%1] (category=%2, raw=%3, matchformat=%4, connector=%5)
0xB000007EIsFormatSupported sona erdi IsFormatSupported ended
0xB000007FBitiş noktasında başlayan Vadserver_CreateStream [%1] (kategori=%2, ham veri=%3, matchformat=%4, bağlayıcı=%5) Vadserver_CreateStream starting on endpoint [%1] (category=%2, raw=%3, matchformat=%4, connector=%5)
0xB0000080Vadserver_CreateStream sona erdi Vadserver_CreateStream ended
0xB0000085Bitiş noktasında başlayan CreateDeviceEndpointInstance [%1] (bağlayıcı=%2) CreateDeviceEndpointInstance starting on endpoint [%1] (connector=%2)
0xB0000086CreateDeviceEndpointInstance sona erdi CreateDeviceEndpointInstance ended

EXIF

File Name:AudioSes.dll.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\amd64_microsoft-windows-a..audiocore.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_tr-tr_c3cbb9238a165882\
File Size:22 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:0000:00:00 00:00:00
PE Type:PE32
Linker Version:14.10
Code Size:0
Initialized Data Size:21504
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:10.0
Image Version:10.0
Subsystem Version:6.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:10.0.15063.0
Product Version Number:10.0.15063.0
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Dynamic link library
File Subtype:0
Language Code:Turkish
Character Set:Unicode
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:Sesli Oturum
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Internal Name:AudioSession
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
Original File Name:AudioSes.Dll.MUI
Product Name:Microsoft® Windows® İşletim Sistemi
Product Version:10.0.15063.0
Directory:%WINDIR%\WinSxS\wow64_microsoft-windows-a..audiocore.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_tr-tr_ce206375be771a7d\

What is AudioSes.dll.mui?

AudioSes.dll.mui is Multilingual User Interface resource file that contain Turkish language for file AudioSes.dll (Sesli Oturum).

File version info

File Description:Sesli Oturum
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:AudioSession
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
Original Filename:AudioSes.Dll.MUI
Product Name:Microsoft® Windows® İşletim Sistemi
Product Version:10.0.15063.0
Translation:0x41F, 1200